شما اینجا هستید: خانه » نرم افزار های آماده » آیا تجارت آزاد موجب رشد اقتصادی می شود؟! پاورپوینت

آیا تجارت آزاد موجب رشد اقتصادی می شود؟! پاورپوینت

آیا تجارت آزاد موجب رشد اقتصادی می شود؟! پاورپوینت

پاور پوینت آماده ارائه آیا تجارت آزاد موجب رشد اقتصادی می شود؟!   › بعد از ادام اسمیت بعضی از اقتصاد دانان از تجارت آزاد بعنوان یک سیاست موثر در بهبود سطح رفاه مردم یاد می کردند و ادام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود (1776) اینچنین نقل می کند برنامه یک سرپرست دور اندیش و آینده نگر خانواده این است که هیچ وقت چیزی را که میتواند ارزان تر بخرند را با هزینه بیشتر تولید نکنند در این طرز فکر دور اندیشی سرپرست خانواد ها از کار ها و اقدامات غیر عقلایی جلوگیری می کند .11صفحه *.pptx …

 

نرم افزار های آماده

پاورپوینت آماده pptx