خانه / فنی و مهندسی / اثر انتقال حرارت جابجایی و تشعشع در کانال مایل

اثر انتقال حرارت جابجایی و تشعشع در کانال مایل

اثرات قرار دهی تایپت یا نوار چرخان حلزونی شکل با یا بدون وجود میله هسته ای تبادلگر حرارت در لوله دولای هم محور بر ویژگی های انتقال گرما و اصطکاک جاری بطور تجربی مورد بررسی قرا گرفته اند. تبادلگر گرما دارای قطرهای لوله خارجی و درونی ۵۰ میلی متر (D0) و ۲۵ میلی متر (D) است که آب سرد و گرم در لایه و کناره های لوله به عنوان سیال آزمایشی به ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد هندسی تایپت چرخان حلزونی شکل ضد زنگ فولادی عبارتند از عرض ۱۷ میلی متر با فضای باز دیواره لوله |۲=۴mm(D-W) . بنابر این الحاق نوار چرخان در لوله نظر به اینکه جورشدگی سست است مورد توجه قرار می گیرد. در آزمایش، عدد جور شدگی سست نوار حلزونی در اندازه بین ۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ است. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش متوسط عدد نوسلت (Nusselt) مورد استفاده جورشدگی سست، برای نوار حلزونی با و بدون میله هسته ای به ترتیب ۲۳۰% و ۳۴۰% در سرتاسر لوله پهن است. آن کلید با ارزشی است که در مورد تایپت یا نوار حلزونی بدون میله هسته ای، برای جور شدن سست، عامل اصطکاک حدود ۵۰% کمتر از آن است که برای نوار با میله هسته ای می باشد و این در حالی است که …

 

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی,کانال مایل

درباره ی admin