شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

املا
سه نوع مشكل وجود دارد كه ممكن است سبب غیر قابل درك شدن نوشتن كودك شود. اول، مشكل املایی ویژه، كه املای بعضی كلمات آن قدر معیوب است كه تشخیصش دشوار است. دوم، مشكل نوشتن ویژه، كه خط آن قدر بد است كه قابل خواندن نیست و سوم، اختلال زبان، كه زبان به كار برده شده توسط كودك ممكن است آن قدر مملو از خطا باشد كه قابل فهم نباشد.
مشكل املایی ویژه در این مقاله بحث خواهد شد.
مشكل املایی ویژه یعنی چه؟
مشكل املایی ویژه به عنوان یك مشكل املایی معنادار و بدون علت معلوم تعریف می شود. یك مشكل املایی معنادار معمولاً دو انحراف معیار زیر میانگین سن كودك تعریف می شود.
مشكل املایی ویژه غالباً با مشكل خواندن ویژه مرتبط است. در بعضی از كودكان، مشكل املایی ویژه یك مشكل مستقل است. اگر چه چنین كودكانی متوسط توانایی خواندن را دارند، مطالعات پژوهشی نشان می دهند كه مشكلات ظریف خواندن در چنین كودكانی با آزمون ویژه كشف می شود.
املا چگونه ارزیابی می شود؟
به طور كلی چندین آزمون املایی میزان شده وجود دارد. این آزمون ها از حیث روش های ارزیابی املا متفاوت هستند. بعضی از آزمون ها كلماتی را به كودك عرضه می كنند كه بخشی از واژگان تصویری اش است و بعضی ها كلمات متنوعی را عرضه می كنند. معمولاً آزمون ها هجی كردن املا را در بر می گیرند. هم چنین بعضی آزمون ممكن است تشخیص املای صحیح یا غلط یك كلمه باشد.
روان شناس، آزمون یا آزمون هایی را انتخاب خواهد كرد تا اطلاعاتی در مورد سطح املای كودك، هم چنین نوع مشكلاتش فراهم آورده برای مثال، آزمونی انتخاب می كند كه نشان می دهد كودك مشكلاتی در هجی كردن املا دارد. ولی در تشخیص كلماتی كه املای غلط دارند مشكلی ندارند و در نتیجه مشكل او ممكن است ناشی از مشكلات ویژه در حفظ كلمه باشد. هم چنین روانشناس سعی خواهد كرد بین غلط های املایی مختلف نظیر غلط های آوایی، دیداری، و زنجیره ای، كه در زیر توصیف می شود، تمیز ایجاد كند.
روان شناس ممكن است آزمون هایی دیگری را نیز به منظور تشخیص نوع مشكلات املایی كودك انجام دهد. برای مثال اگر املای كودك غلط های آوایی، زیادی دارد، ممكن است مهارت های تمیز شنوایی كودك را آزمون كند تا مشخص كند آیا او می تواند بین اصوات مختلفی كه می شنود تمیز قائل شود یا نه.
شنوایی كلیه ی كودكان با مشكل خواندن ویژه باید ارزیابی شود، زیرا بعضی از مشكلات املایی ممكن است مربوط به اختلال شنوایی باشد.
نقص در مشكل املایی ویژه
خواندن و نوشتن، فرآیندهای متضادی هستند. در خواندن، علائم نوشته شده (نویسه ها) به اصوات متناظر خود (آواها) تبدیل می شوند؛ در نوشتن، آواها به نویسه های متناظرشان تبدیل می شوند.
در زبان انگلیسی، املا نیازمند آگاهی از قواعد متناقض تبدیل آواها به نویسه های مناسب است. یك آوای ویژه ممكن است. با نویسه های مختفی (برای مثال، snuff و enough) نشان داده شود و نویسه های یكسانی ممكن است با آواهای مختلفی باشد ( برای مثال and cough، hiccough. enough). كلماتی كه آواهای یكسان ولی نویسه های متفاوتی دارند، هم صدا نامیده می شوند. (برای مثال، shoot and shute). معمولاً املای صحیح تا وقتی كودك به مرحله ی آواشناسی نرسیده باشد. امكان پذیر نیست فقط در این مرحله است كه گاهی از تناظر نویسه با آوا مقایسه می شود.

سه نوع مشكل وجود دارد كه ممكن است سبب غیر قابل درك شدن نوشتن كودك شود اول، مشكل املایی ویژه، كه املای بعضی كلمات آن قدر معیوب است كه تشخیصش دشوار است

اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اختلال در هجی كردن (وارونه و قرینه نویسی)

املا
سه نوع مشكل وجود دارد كه ممكن است سبب غیر قابل درك شدن نوشتن كودك شود. اول، مشكل املایی ویژه، كه املای بعضی كلمات آن قدر معیوب است كه تشخیصش دشوار است. دوم، مشكل نوشتن ویژه، كه خط آن قدر بد است كه قابل خواندن نیست و سوم، اختلال زبان، كه زبان به كار برده شده توسط كودك ممكن است آن قدر مملو از خطا باشد كه قابل فهم نباشد.
مشكل املایی ویژه در این مقاله بحث خواهد شد.
مشكل املایی ویژه یعنی چه؟
مشكل املایی ویژه به عنوان یك مشكل املایی معنادار و بدون علت معلوم تعریف می شود. یك مشكل املایی معنادار معمولاً دو انحراف معیار زیر میانگین سن كودك تعریف می شود.
مشكل املایی ویژه غالباً با مشكل خواندن ویژه مرتبط است. در بعضی از كودكان، مشكل املایی ویژه یك مشكل مستقل است. اگر چه چنین كودكانی متوسط توانایی خواندن را دارند، مطالعات پژوهشی نشان می دهند كه مشكلات ظریف خواندن در چنین كودكانی با آزمون ویژه كشف می شود.
املا چگونه ارزیابی می شود؟
به طور كلی چندین آزمون املایی میزان شده وجود دارد. این آزمون ها از حیث روش های ارزیابی املا متفاوت هستند. بعضی از آزمون ها كلماتی را به كودك عرضه می كنند كه بخشی از واژگان تصویری اش است و بعضی ها كلمات متنوعی را عرضه می كنند. معمولاً آزمون ها هجی كردن املا را در بر می گیرند. هم چنین بعضی آزمون ممكن است تشخیص املای صحیح یا غلط یك كلمه باشد.
روان شناس، آزمون یا آزمون هایی را انتخاب خواهد كرد تا اطلاعاتی در مورد سطح املای كودك، هم چنین نوع مشكلاتش فراهم آورده برای مثال، آزمونی انتخاب می كند كه نشان می دهد كودك مشكلاتی در هجی كردن املا دارد. ولی در تشخیص كلماتی كه املای غلط دارند مشكلی ندارند و در نتیجه مشكل او ممكن است ناشی از مشكلات ویژه در حفظ كلمه باشد. هم چنین روانشناس سعی خواهد كرد بین غلط های املایی مختلف نظیر غلط های آوایی، دیداری، و زنجیره ای، كه در زیر توصیف می شود، تمیز ایجاد كند.
روان شناس ممكن است آزمون هایی دیگری را نیز به منظور تشخیص نوع مشكلات املایی كودك انجام دهد. برای مثال اگر املای كودك غلط های آوایی، زیادی دارد، ممكن است مهارت های تمیز شنوایی كودك را آزمون كند تا مشخص كند آیا او می تواند بین اصوات مختلفی كه می شنود تمیز قائل شود یا نه.
شنوایی كلیه ی كودكان با مشكل خواندن ویژه باید ارزیابی شود، زیرا بعضی از مشكلات املایی ممكن است مربوط به اختلال شنوایی باشد.
نقص در مشكل املایی ویژه
خواندن و نوشتن، فرآیندهای متضادی هستند. در خواندن، علائم نوشته شده (نویسه ها) به اصوات متناظر خود (آواها) تبدیل می شوند؛ در نوشتن، آواها به نویسه های متناظرشان تبدیل می شوند.
در زبان انگلیسی، املا نیازمند آگاهی از قواعد متناقض تبدیل آواها به نویسه های مناسب است. یك آوای ویژه ممكن است. با نویسه های مختفی (برای مثال، snuff و enough) نشان داده شود و نویسه های یكسانی ممكن است با آواهای مختلفی باشد ( برای مثال and cough، hiccough. enough). كلماتی كه آواهای یكسان ولی نویسه های متفاوتی دارند، هم صدا نامیده می شوند. (برای مثال، shoot and shute). معمولاً املای صحیح تا وقتی كودك به مرحله ی آواشناسی نرسیده باشد. امكان پذیر نیست فقط در این مرحله است كه گاهی از تناظر نویسه با آوا مقایسه می شود.