شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » ارائه رفتار سازمانی

ارائه رفتار سازمانی

بدون شك ارتباطات نقش مهمي در اثر¬بخشي مديريت سازمان ايفا مي¬كند و طرف ديگر سكه اينكه ، ارتباطات معمولاً به¬عنوان ريشه¬هاي واقعي همه مشكلات جهان است زيرا تراعهاي خانوادگي، تعصبهاي اخلاقي ، جنگ بين ملتها و شكلف نسلها و تعارض سازماني و … از سوء ارتباطات مي¬باشد. تنها كسي¬كه از ارتباطات تحليل دقيق نمود« هازي فايول» بود كه به پل ارتباطي اشاره نمود. « چستر بارنارد» نيز به¬نحو قابل ملاحظه¬اي ارتباطات را يك پويايي مهم رفتار سازماني معرفي نمود . هدف از ارتباطات ايجاد تغييرات لازم در رفتار و يا تغيير در شرايطي است كه سازمان بر آنها كنترل دارد . بارنارد هفت عامل ويژه ارتباطات را كه در ايجاد و نگهداري قدرت در سازمانها با اهميت هستند را به شرح ذيل فهرست نمود : <!–more–> 1- مجاري ارتباطي دقيقاً شناخته شوند .2- كانال ارتباطي مشخصي براي هر يك از اعضاء موجود باشد .3- مجاري ارتباطي كوتاه و مستقيم باشد .4- تمامي مجاري ارتباطي بايد به¬طور طبيعي استفاده شود .5- ستاد ارتباطات داراي صلاحيت باشند .6- ضمن فعاليت سازمان ، خطوط ارتباطي نبايد ق …

 

فنی و مهندسی

پاورپوینت رفتار سازمانی , پاورپوینت رفتار سازمانی