خانه / علوم انسانی / بحران زيست محيطي گازهاي گلخانه اي

بحران زيست محيطي گازهاي گلخانه اي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 102   مقدمه و كليات پيش گفتار : محققاً در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز و كشتيها كه بر روي آب براي انتفاع خلق در حركت است و باراني كه خداوند از بالا فرو فرستاد تا با آن آب زمين را بعد از مردن (نابود شدن گياه) زنده كرد و سبز و خرم كرده ايندو در برانگيختن انواع حيوانات در آن و در وزيدن باد به هر طرف و در خلقت ابر كه ميان زمين و آسمان مسخر است و در همة امور عالم براي عاقلان رساله اي واضح بر علم و قدرت آفريننده است. اين رساله مشتمل بر 7 فصل است كه فصل اول شامل مقدمات و كليات، تاريخچة مطالعة اثر گلخانه اي، عوامل مؤثر بر درجه حرارتهاي جهاني و توضيح عمومي دربارة موضوع رساله است. فصل سوم مشتمل بر مواد و روشها، روش تحقيق رساله، دستگاههاي تعيين ميزان غلظت متان و خصوصيات و اصول دستگاه است. در فصل سوم نتايج آماري متان در تهران بصورت نمودارهايي ترسيم شده است. تغييرات آب و هوا در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي است و نتايج افزايش هاي متوسط جهاني به ترتيب بيان شده است. در فصل ششم نتيجه گيري دربارة ان …

 

علوم انسانی

,بحران,زیست,محیطی,گازهای,گلخانه,ایمقدمه,و,کلیات, بحران زیست محیطی گازهای گلخانه ای

درباره ی admin