خانه / علوم انسانی / بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكيده تحقيقچكيده بررسي حاضر تحت عنوان « بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال 77-1376» به شرح زير است:در مباحث مربوط به مديريت، بحثهاي مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ويژه اي دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمت بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها مي كند كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علايق و انگيزه ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان مي شود بهتر مي توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدينوسيله به كار آيي و ثمر بخشي آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترين عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف س …

 

علوم انسانی

رضایت شغلی کارکنان , تحقیق در مورد رضایت شغلی کارکنان , دانلود تحقیق رضایت شغلی کارکنان , دانلود رایگان تحقیق رضایت شغلی کارکنان , پروژه رضایت

درباره ی admin