شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » بروشور اصول تغذیه مزارع برنج

بروشور اصول تغذیه مزارع برنج

بروشور اصول تغذیه مزارع برنج

بروشور اصول تغذیه مزارع برنج 2 صفحه فهرست مقدمه انواع مختلف کود جهت تغذیه مزارع برنج و زمان مصرف کود حیوانی کودهای بذرمال در زمان خزانه و نحوه استفاده 1- کود نیتروکسین 2- کود بارور -2 کود فسفات(کود سیاه)(کود سوپرفسفات تریپل) مرحله اول مرحله دوم کود پتاس(کود ریخی) مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم کود اوره(کود سفید) یا کود اوره با پوشش گوگردی مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم کود میکرو و کود ماکرو به صورت محلول پاشی مرحله اول مرحله دوم …

 

فنی و مهندسی

بروشور اصول تغذیه مزارع برنج