خانه / علوم انسانی / تحقیق اصول پیمانکاری

تحقیق اصول پیمانکاری

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، اصول پیمانکاری بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : فصل اول تعاريف و مفاهيم ماده 1 . پيمان پيمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پيمان ، درج شده است. ماده 2. موافقتنامه موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان ، در آن بيان شده است . ماده 3 . شرايط عمومي شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند. ماده 4. شرايط خصوصي شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، باتوجه به وضعيت وماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند. ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار الف ) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن ، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پيمان درج شده است . ب ) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان ،‌به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است . ماده 6. …

 

علوم انسانی

اصول پیمانکاری, تحقیق در مورد اصول پیمانکاری, دانلود تحقیق اصول پیمانکاری, دانلود رایگان تحقیق اصول پیمانکاری, پروژه اصول پیمانکاری, مقاله ا

درباره ی admin