خانه / علوم انسانی / تحقیق بررسی دشواریهای رفتاری کودکان

تحقیق بررسی دشواریهای رفتاری کودکان

خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان 2 مقدمه: 3 تربيت چيست: 3 ضرورت و اهميت تربيت: 4 عاملان تربيت: 4 معني و مفهوم ناسازگاري: 6 علل و انگيزه‌هاي ناسازگاري: 7 مسأله سازگاري و ناسازگاري: 12 وجود كجروي نشانه چيست؟ 13 سنين مورد بحث: 14 نوع لغزشهاي و انحرافات: 14 حالات و رفتار كودكان بيقرار: 15 بيقراري درچه كساني: 16 بيقراري و شرايط مختلف: 16 فهرست منابع: 25                         موضوع: خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان                               مقدمه: دريافت تربيت حقي است براي فرزندان، و طبعا جهت ما تكليفي سنگين بهمراه دارد. آنها نياز دارند كه ساخته شوند و بعمل آيند، فردي مفيد بحال خود و جامعه و پيرو مكتب انديشيده‌اي باشند و بديهي است كه وصول بچنين مقصدي بدون ياري پدر مادر امكان‌پذير نيست و آنها برآورده شدن اين خواسته و رفع اين نياز را از پدر و مادر خود طلبكارند. بعنوان اينكه ما پدر يا مادريم تربي …

 

علوم انسانی

روانشناسی,رفتار,کودکان,کودک,تربیت

درباره ی admin