خانه / علوم انسانی / تحقیق درباره قوانین تغییر رفتار شخصی

تحقیق درباره قوانین تغییر رفتار شخصی

تحقیق درباره قوانین تغییر رفتار شخصی فرمتdoc 3صفحه چکيده محتواي فايل: قوانین تغییر رفتار شخصی تغییر رفتار بسیاری از مواقع سخت به نظر می‌آید و ما ممکن است بعد از تلاش بسیار برای تغییر به این نتیجه برسیم که تلاش بیشتر سودی ندارد؛ اما شاید این عدم نتیجه‌گیری به این خاطر باشد ما با قوانین تغییر رفتار شخصی آشنا نیستیم. در این مطلب و با استفاده از یافته‌های منابع پژوهشی می‌خواهیم تا چند مورد از این قوانین را برای شما بازگو کنیم: هر وقت می‌خواهید رفتار خود را تغییر بدهید فقط برای تغییر یک مورد تلاش کنید. اگر می‌خواهید دوست دارید وزن کم کنید و در کنکور هم قبول بشوید فقط روی یکی از این موارد تمرکز کنید. متأسفانهپژوهش‌ها نشان می‌دهد که هرچه قدر مواردی که دوست داریم تغییر بدهیم زیادتر باشد تلاش برای تغییر نا مؤثرتر خواهد بود و به‌احتمال‌زیاداز تغییر حتی یکی از موارد هم ناتوان خواهیم شد. قدرت اراده از بابتی شبیه یک عضله است و هرچه قدر بیشتر از آن کار بکشیم زودتر خسته می‌شود و متأسفانهبرخلاف عضله واقعی زیاد کارکشیدن از آن باعث تقویت شدنش …

 

علوم انسانی

تحقیق درباره قوانین تغییر رفتار شخصی ,قوانین تغییر رفتار شخصی ,

درباره ی admin