خانه / عمومی و آزاد / تحقیق درباره مخزن ( تانك) هيدروليك

تحقیق درباره مخزن ( تانك) هيدروليك

نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش تعداد صفحات : 9 صفحه     سيستم هيدروليك يك مدار بسته بوده و روغن مورد نياز سيستم در داخل يك مخزن يا تانك ذخيره مي گردد تا پس از استفاده در داخل سيستم به آن بازگردد. مانند تمام قطعات ديگر سيستم هيدروليك، طراحي و نگهداري خوب، مهمترين عامل در عملكرد مورد انتظار و عمر طولاني آن خواهد بود. شكل 25-3 جزئيات يك مخزن هيدروليك و علامت اختصاري آن در مدارهاي هيدروليك را نشان داده شده است. حجم روغن در يك تانك بر اساس دماي روغن و نوع مصرف كننده هاي سيستم انتخاب مي شود. چنانچه وقتي تمام جك ها در حالت باز شده باشند، دماي آن در حداقل و زمانيكه تمام جك ها در حالت جمع شده قرار گيرند دماي روغن تانك حداكثر خواهد بود. انتخاب حجم مناسب راي مخزن يك سيستم در فصل پنجم بصورت مشروح توضيح داده شده است. اساساً يك فضاي خالي در بالاي روغن تانك در نظر گرفته مي شود تا انبساط روغن را در بر گرفته و در هنگام كف كردن سطح روغن ، مانع از بيرون ريختن آن شود. تانك هيدروليك همچنين بعنوان يك مبدل حرارتي ( خنك كن) عمل كرده و باعث پايين آمدن دماي روغن برگشتي از داخل سيستم مي شود. …

 

عمومی و آزاد

تحقیق درباره مخزن ( تانک) هیدرولیک , تحقیق مخزن ( تانک) هیدرولیک

درباره ی admin