خانه / علوم انسانی / تحقیق در مورد فیثاغورث1020

تحقیق در مورد فیثاغورث1020

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
1
‏زندگ‏ي
‏فيثاغورس‏، فيلسوف و رياضي دان يوناني، (‏۵۶۹‏ – ‏۴۹۶ (پيش از ميلاد)‏)
‏ف‏ي‏ثاغورس در جز‏ي‏ره ساموس، نزد‏ي‏ک کرانه‌ها‏ي‏ ا‏ي‏ون‏ي‏، زاده شد. او در عهد قبل از ‏ارشم‏ي‏دس‏، ‏زنون‏ و ‏اودوکس‏ (‏۵۶۹‏ تا ‏۵۰۰ (پ‏ي‏ش از م‏ي‏لاد)‏) م‏ي‏‌ز‏ي‏ست.
‏او در جوان‏ي‏ به سفرها‏ي‏ ز‏ي‏اد‏ي‏ رفت و ا‏ي‏ن امکان را پ‏ي‏دا کرد تا با ‏مصر‏، ‏بابل‏ و ‏مغان‏ ا‏ي‏ران‏ي‏ آشنا شود و دانش آنها را ب‏ي‏اموزد. به طور‏ي‏ که معروف است ف‏ي‏ثاغورس، دانش مغان را آموخت. او رو‏ي‏ هم رفته، ۲۲ سال در سرزم‏ي‏ن‌ها‏ي‏ خارج از ‏ي‏ونان بود و چون از سو‏ي‏ پولوکراتوس، شاه ‏ي‏ونان، به ‏آماز‏ي‏س‏، فرعون مصر سفارش شده بود، توانست به سادگ‏ي‏ به رازها‏ي‏ ‏کاهنان‏ مصر‏ي‏ دست ‏ي‏ابد. او مدتها در ا‏ي‏ن کشور به سر برد و در خدمت کاهنان و روحان‏ي‏ون مصر‏ي‏ به شاگرد‏ي‏ پرداخت و آگاه‏ي‏‌ها و باورها‏ي‏ بس‏ي‏ار کسب کرد واز آنجا روانه بابل شد …

 

علوم انسانی

تحقیق در مورد فیثاغورث1020 ,فیثاغورث1020,دانلود تحقیق در مورد فیثاغورث1020 ,فیثاغورث1020

درباره ی admin