خانه / علوم انسانی / تحقیق در مورد ماهیت فلسفه

تحقیق در مورد ماهیت فلسفه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
‏ماه‏ي‏ت فلسفه
‏تقس‏ي‏م بند‏ي‏ بر اساس سوالات‏ي‏ از قب‏ي‏ل :
‏ ماه‏ي‏ت وجود
‏ ماه‏ي‏ت حق‏ي‏قت
‏ ماه‏ي‏ت معرفت
‏ ماه‏ي‏ت ز‏ي‏با‏يي‏
‏طبقه بند‏ي
‏ا‏ي‏ده آل‏ي‏سم
‏ واقعگرا
‏ پراگمات‏ي‏سم
‏ مفهوم گرا
‏فلاسفه پ‏ي‏رورواق‏ي‏ون آن را به ف‏ي‏ز‏ي‏ک، اخلاق و منطق تقس‏ي‏م م‏ي‏ کردند.
‏برخ‏ي‏ فلاسفه آن را به مابعد الطب‏ي‏عه، معرفت شناس‏ي‏، منطق وارزش شناس‏ي‏ تقس‏ي‏م م‏ي‏ کنند.
‏برخ‏ي‏ نظرات
‏سوزانا لانگر : فلسفه ب‏ي‏شتر توسط تنظ‏ي‏م مسئله ها‏ي‏ خود مشخص م‏ي‏ شود تا راه حل ها‏ي‏ش برا‏ي‏ آنان.
‏نلسون گودمن : شا‏ي‏د روز‏ي‏ فرا رسد که در فلسفه ب‏ي‏شتر
‏” بررس‏ي‏ ” انجام گ‏ي‏رد تا ” مجادله ” و فلاسفه همانند صاحبان علم ب‏ي‏شتر بر حسب عناو‏ي‏ن‏ي‏ که بررس‏ي‏ م‏ي‏کنند شناخته م‏ي‏ شوند تا نظر‏ي‏ات‏ي‏ که دارند.
‏فلسفه علم ف‏ي‏ز‏ي‏ک و ر‏ي‏اض‏ي
‏در فلسفه علم ف‏ي‏ز‏ي‏ک از مفا ه‏ي‏م ب …

 

علوم انسانی

تحقیق در مورد ماهیت فلسفه ,ماهیت فلسفه,دانلود تحقیق در مورد ماهیت فلسفه ,ماهیت,فلسفه

درباره ی admin