خانه / علوم انسانی / تحقیق رشته حقوق درباره راهكار كاهش جرائم مزاحمت خياباني

تحقیق رشته حقوق درباره راهكار كاهش جرائم مزاحمت خياباني

تحقیق رشته حقوق درباره راهكار كاهش جرائم مزاحمت خياباني چکیده: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني که درميان سايربخش هاي حاکميت نزديک ترين سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجراي مأموريت هاي خود دربرقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي،بيشرين توجه را به مردم داشته باشد.چنين توجيه درسايه ي شناخت مناسب مقوله مشارکت دهي مردم درامر نظم عمومي و امنيت اجتماعي است و ثمره ي ارزشمند اين امر،کسب اعتماد و جلب رضايت مردم و بالاخره دست يابي به احساس امنيت رواني است. در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در ابتدا به شناخت جرم و پديده جرم شناسي بپردازيم و در ادامه تحقيق راه هاي جلوگيري از جرم و يا همان پيشگيري از جرم را مورد بحث قرار دهيم در اين راستا با موضوع نقش پليس در پيشگيري از جرم به نقش اين سازمان در اين باره اشاره اي مي كنيم و اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهيم مقدمه: انسان موجودي است اجتماعي از آن جهت که تأمين نيازهاي مختلف مادي و روحي و رواني،وي را به زندگي با ساير همنوعانش واداشته است. بنابراين، بقاي نوع انسان در گرو بقاي جامعه اي است که درآن زندگي مي کند. از سوي ديگر …

درباره ی admin