خانه / علوم انسانی / تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران

تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران

تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران 54 صفحه گفتار اول تعريف سقط جنين در فقه: واژة ” جنين ” از نظر لغوي به معناي هر چيز پوشيده و مستور است و به بچه تا زماني كه در شكم مادر است، جنين اطلاق مي شود . بنابراين محصول حاملگي را كه مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهاي آن لحظه ماقبل ولادت است، به دليل اينكه به وسيله ” زهدان ” مادر پوشيده شده است جنين مي باشد . معادل آن در زبان انگليسي واژة ، Foetus يا Fetus ناميده اند . فقهاي اماميه نيز جنين را به همين معنا استعمال كرده اند . البته فقها در كتاب هاي فقهي خود به ندرت تعريفي از جنين ارائه نموده اند و در بحث ديه جنين معمولاً به ذكر مراحل مختلف جنين و ميزان مجازات آن بسنده نموده اند؛ شهيد ثاني در اين مورد مي فرمايد : ” الجنين هو الحمل في بطن امه و سمي به لاستتاره فيه، من الاجتنان و هوالستر فهو بمعني المفعول جنين همان حمل در شكم مادر است كه به خاطر استتار و پوشيده بودن آن …

درباره ی admin