خانه / علوم انسانی / تحقیق رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه

تحقیق رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه  بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : – مقدمهاز آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز دز گرو همين رضايت شغلي است،چنانكه مي توان گفت انسانهايي كه دستخوش نارضايتي شغلي هستند، دچار استرسهاي شديدي در زندگي خانوادگي و اجتماعي مي شوند. بررسيهاي انجام گرفته، نشان مي دهد كه تقريباً در تمامي مشاغل استرس وجود دارد، اما ميزان و تأثير آن به لحاظ نوع و ماهيت استرس و خصوصيات شخصي افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز ، 1992، ص 57 )از جمله مشخصات يك سازمان سالم، اين است كه سلامت جسمي و رواني كاركنان، به اندازه توليد و بهره وري مورد توجه قرار گيرد. در جامعه سالم،‌ مسئوليت سازمانهاي توليدي …

 

علوم انسانی

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه , تحقیق در مورد رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه , دانلود تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه , دانلود رایگان تحقیق رض

درباره ی admin