خانه / علوم انسانی / تحلیل علوم پنجم

تحلیل علوم پنجم

تحلیل علوم پنجم

علوم تجربي كيي از دانش ها ومعارف بشري است ،كه يافته هاي آن از راه مشاهده وانجام آزمايش به دست مي آيد . و ملاك درستي آن ها ، انطباق داشتن با مشاهدات تجربي است  . هدف از آموزش علوم تجربي ،آموزش پديده هایي است كه در زندگي روزانه مشاهده مي شوند . در همه نظام هاي آموزشي جهان ،آموزش ويادگيري علوم تجربي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . بنابر اين تلاش مي شود تا همه دانش آموزان ضمن آشنايي با اصول ومفاهيم علوم تجربي وكسب سواد علمي لازم آگاهي هاي مورد نياز براي كي شهروند مطلوب راكسب كنند وبا افزايش آگاهي و مهارت لازم در زمينه هاي مختلف علوم تجربي قادر خواهند بود ،تا در زندگي خود تصميمات منطقي و آگاهانه بگيرند . هدف از آموزش علوم تجربي تربيت افرادي است ،كه به علوم و فناوري آشنا گردند . در رو كيرد آموزش علوم افزايش بينش علمي ودرك پديده هاي مرتبط با علوم در اولويت قرار دارند . از آن جا كه گسترش دانش علمي دانش آموزان با توجه به سن آ …

 

علوم انسانی

درباره ی admin

همچنین ببینید

کار تحقیقی در مورد تعزیر

چکیده: تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل …