شما اینجا هستید: خانه » عمومی و آزاد » خودتان قطعات کامپیوتر تان را تعویض کنید

خودتان قطعات کامپیوتر تان را تعویض کنید

خودتان قطعات کامپیوتر تان را تعویض کنید

قبل از اين كه شروع به نصب اجزا در داخل كيس كنيم , ما احتياج به آشنا شدن با تعدادي احتياط هاي پايه اي در رابطه با استفاده از تجهيزات داريم . چيپ ها , پين ها و اتصالات روي قسمت هاي مختلف كامپيوتر , ظريف و حساس هستند . و بعد به كاربردن آن ها مي تواند نتايج تاسف باري داشته باشد .هميشه بايد سعي كنيم كه كارت ها و ساير بردها را با گرفتن از لبه هايشان جابجا كنيم و مورد استفاده قرار دهيم . نبايد اتصالات فلزي طلا رنگ روي چيپ هاي حافظه و كارت ها لمس شود , زيرا مايعات استخراج شده از انگشت ها مشكل ساز هستند و هميشه قبل از كار بر روي PC , حتما بايد آن را از برق كشيد . همچنين بايد نسبت به الكتريسيته ساكن محتاط بود . جرقه ناشي از جابجايي الكتريسيته ساكن توسط نوك انگشتان , مي تواند براي هميشه يك چيپ را خراب كند . تا حد ممكن نبايد كامپيوتر را در محيط فرش شده اسمبل كرد(ورد 10 صفحه) …

 

عمومی و آزاد

قبل از آن که قطعه اي را در کامپيوتر از جاي خود بر داريم , بايد کارهاي زير را دنبال کنيم : پاهاي خود را بر جاي خود محکم کنيم و حرکت ندهيم