شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم

دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم

فهرست مطالب

چكیده:. 3

کلید واژه :. 3

مقدمه:. 4

توصیف وضیعت و بیان مساله: 5

تعریف کلید واژه ها:. 6

اضطراب چیست؟. 6

نگرانی چیست؟. 6

جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :. 7

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: 7

مصاحبه با دوستان: 7

مصاحبه با دیگر معلمان فاطمه: 8

مصاحبه با والدین فاطمه: 8

مصاحبه با خود فاطمه:. 9

مطالعات تحقیقات گذشته :. 10

اضطراب ریاضی چیست ؟. 10

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد ؟. 11

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها :. 13

الف) عوامل محیطی. 13

1- فشارهای والدین :. 13

2- شیوه آموزش دبیر :. 13

3- محتوی كتاب های ریاضی :. 13

4- تجارب منفی :. 14

ب) شیوه های اشتباه آموزش ریاضی. 14

پ) عوامل فردی. 14

انتخاب راه جدید موقتی :. 15

اجرای راه حل و نظارت بر آن :. 16

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ). 18

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :. 19

پیشنهادات. 19

منابع :. 21

چكیده:

پژوهش نشان داده است كه عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد.

و اما پژوهش حاضر در مورد فاطمه دانش آموز پایه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس ریاضی است كه پس ازبرخورد با این مسئله به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

دانلوداقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم

دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم

دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی را در ساعت ریاضی کاهش دادم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

چكیده:. 3

کلید واژه :. 3

مقدمه:. 4

توصیف وضیعت و بیان مساله: 5

تعریف کلید واژه ها:. 6

اضطراب چیست؟. 6

نگرانی چیست؟. 6

جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :. 7

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: 7

مصاحبه با دوستان: 7

مصاحبه با دیگر معلمان فاطمه: 8

مصاحبه با والدین فاطمه: 8

مصاحبه با خود فاطمه:. 9

مطالعات تحقیقات گذشته :. 10

اضطراب ریاضی چیست ؟. 10

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد ؟. 11

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها :. 13

الف) عوامل محیطی. 13

1- فشارهای والدین :. 13

2- شیوه آموزش دبیر :. 13

3- محتوی كتاب های ریاضی :. 13

4- تجارب منفی :. 14

ب) شیوه های اشتباه آموزش ریاضی. 14

پ) عوامل فردی. 14

انتخاب راه جدید موقتی :. 15

اجرای راه حل و نظارت بر آن :. 16

گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ). 18

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :. 19

پیشنهادات. 19

منابع :. 21

چكیده:

پژوهش نشان داده است كه عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد.

و اما پژوهش حاضر در مورد فاطمه دانش آموز پایه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس ریاضی است كه پس ازبرخورد با این مسئله به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.