شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » دانلود تحقیق جامع درمورد مکتب پراگماتیسم-pragmatism

دانلود تحقیق جامع درمورد مکتب پراگماتیسم-pragmatism

دانلود تحقیق جامع درمورد مکتب پراگماتیسم-pragmatism

در این فایل گزارشی جامع از مکتب پراگماتیسم تهیه شده است. فایل word هم موجود است.  چکیده3 مقدمه3 زمینه های پراگماتی10 فرانسیس بیکن. 11 دکارت.. 12 فلسفه تجربی مسلک.. 13 کانت.. 14 هگل. 15 مارکس.. 15 نیچه. 16 آراي سه فيلسوف پراگماتيست (پيرس جيمز و ديوئي). 17 پیرس.. 17 ویلیام جیمز. 20 جان دیوئی.. 26 شیلر. 31 بررسی نقد پراگماتیسم. 32 نتیجه گیری در مدیریت دولتی.. 36 نتیجه گیري: 46 پراگماتیسم و اصالت یافتن عمل از دیدگاه اسلام. 47 تفاوت رویكرد الهى با مكتب پراگماتیسم در ارزش‌گذارى علم. 48 پراگماتیسم انحرافی پنهان.. 50 نظریه با طعم عمل.. 54 پراگماتیسم و وضع جهان معاصر. 54 پراگماتیسم به مثابه فلسفه‌ي‌ امر عمومی.. 62 پراگماتیسم به مثابه بهبودطلبی. 62 پراگماتیسم به‌مثابه روشی برای فیصله‌بخشیدن به مناقشات متافیزیکی.. 64 پراگماتیسم به‌مثابه نوعی رویکرد. 65 پراگماتیسم به مثابه تکثرگرایی.. 67 نظریه کنش متقابل نمادین77 مقدمه ای بر نظریه کنش متقابل نمادین. 77 نظریه کنش متقابل نمادین – جورج هربرت مید. 78 مکتب …

 

علوم انسانی