خانه / علوم پزشکی / دانلود ساختار داده

دانلود ساختار داده

تعداد صفحات : 57 صفحه ساختار داده نام : دفتر روزنامه نام مستعار : توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد . ترکیب : شماره سند + تاریخ { روز + ماه } + شماره کل + شرح + بدهکار + بستانکار + منقول از صفحه .+ نقل به صفحه 1- ساختار داده 1- نام : دفتر کل 2- نام مستعار : 3- توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد . 4- ترکیب : حساب + شماره روزنامه + تاریخ { روز + ماه } + شرح + بدهکار + بستانکار + باقیمانده ساختار داده نام : دفتر معین نام مستعار : توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد . ترکیب : سند + شماره سند + تاریخ { روز + ماه } + شرح + بدهکار + بستانکار + تشخیص + …

 

علوم پزشکی

تحقیق ساختار داده,مقاله ساختار داده

درباره ی admin