شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » دانلود فایل راهکارهای حل مشکل دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل

دانلود فایل راهکارهای حل مشکل دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل

دانلود فایل راهکارهای حل مشکل دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل

در این فایل 6 صفحه ای ابتدا مسئله تبیین و سپس راهکارهای لازم ارائه شده است. دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل دانش آموزانی هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی‌، تبعیض جنسیتی‌، فقر فرهنگی و سایر محدودیت ها و محرومیت‌ها از تحصیل بازمانده اند؛ دانش آموزانی که به رغم لازم التعلیم بودن به دلایل عدیده در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند. این کودکان به دو گروه عمده تقسیم ‌می‌شوند: گروه اول؛ کودکان مناطق عشایری‌، حاشیه ای و روستایی دور افتاده که از همان ابتدا از ورود به چرخه آموزشی محروم شده و از سواد بی بهره مانده اند. این کودکان در حقیقت از “بی سوادان مطلق” محسوب ‌می‌شوند. گروه دوم؛ دانش آموزانی هستند که در زمان مناسب‌، یعنی هفت سالگی وارد مدرسه و سیستم آموزشی شده اما پس از گذشت چند سال از حضور در مدارس به دلایل متعدد ناگزیر به ترک تحصیل شده‌اند. اغلب این گروه، از سنین اندکی برخوردارند و تحت اجبار والدین یا مشکلات معیشتی و……اقدام به ترک تحصیل نموده اند . راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل وجود دارند که در این جزوه …

 

علوم انسانی