خانه / علوم پزشکی / دانلود محاسبه سود و زیان

دانلود محاسبه سود و زیان

تعداد صفحات : 60 صفحه 4) محاسبه نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه گذاری: مثل 1و2 است /3 و /4 مثل است.یا به عبارتی درصد های مورد سوم را در 2ضرب می کنیم چرا که کل سرمایه را تقسیم بر 2 کردیم.نظر به اینکه اصل سرمایه (10.000.000) به تدریج طی هر سال برگشت می شود و تا پایان سال پنجم مبلغ سرمایه گذاری تماماً برگشت شده و صفر می شود نرخ بازدهی حسابداری اشتباه است زیرا بازدهی 2.000.000سالیانه تقسیم بر 10.000.000ریال سرمایه پروژه را محاسبه شده است در حالیکه مبلغ سرمایه در سال اول 10.000.000 ریال است و بخشی از آن در سنوات بعد برگشت شده است نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه مبنای منطقی تری است. از جدول داده ها و مقایسه سالها و نحوه برگشت پول (یعنی اعداد بزرگتر هم هست کوچکتر هم هست یک پروژه سال اول6 تا میدهد یکی 2تا میدهد بنابراین نصف میشود تا مبنا منطقی تر جلوه کند)5) محاسبه خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV): (فرض شود نرخ بهره i = 20% )ارزش فعلی 5سال 4.000.000ریال خالص ارزش فعلی پروژه 11.962.450 این آن Net است.روش کنکوری حل بدین ترتیب است: سال آخر را تقسیم یبر 1.2 کرده حاصل را با سال ما قبل آخر جمع کرده د …

 

علوم پزشکی

تحقیق محاسبه سود و زیان,مقاله محاسبه سود و زیان

درباره ی admin