خانه / علوم انسانی / دانلود مقاله سازمان مبتنی بر فرآیند

دانلود مقاله سازمان مبتنی بر فرآیند

در دنیای رقابتی امروز رمز موفقیت در شناسایی و تمرکز بر عواملی است که برای مشتریان مهم است .مرحله بعد بهبود فرایندهای سازمان برای فراهم نمودن محصول یا خدمات با کیفیت مطلوب مشتریان است . برای تحقق این مهم، از رویکردها و ابزارهای مختلفی استفاده شده‌است . اما ایجاد هماهنگی و همراستا نمودن این فعالیت‌ها در جهت موفقیت سازمان بسیار مشکل و گاهی اوقات نیز با شکست روبرو شده‌است . در حقیقت آن چیزی که مورد نیاز است داشتن یک سازمان اثربخش برای ارایه محصولات و خدمات بیش ازانتظارات مشتریان درهر زمان است . تعریف ساختار سازمانی و سازمان – کار قبل از ورود به مطلب لازم است ابتدا مرز بین دو مفهوم در مورد سازمان ، ساختارسازمان و سازمان-کار ، مشخص شود . منظور از ساختار سازمانی نحوه تقسیم مسئولیت‌ها و تعداد سطوح تصمیم گیری در سازمان و یا به بیان دیگر نمودار سازمانی است . در حالیکه سازمان – کار معرف نحوه انجام فعالیت و گردش کار درون سازمان است . براین اساس در این متن دو ساختار سازمانی وظیفه گرا و فرایندی با هم مقایسه شده و مراحل حرکت از ساختار وظیفه‌ای به فرایندی شرح داده می‌شود …

درباره ی admin