شما اینجا هستید: خانه » عمومی و آزاد » دانلود نمونه قرارداد طراحی وب سایت با فرمت word

دانلود نمونه قرارداد طراحی وب سایت با فرمت word

دانلود نمونه قرارداد طراحی وب سایت با فرمت word

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ………………….. با شماره ثبت/ شماره ملی…………………. به نشانی: ….…………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ………………………. با شماره ثبت/ شماره ملی…………………. به نشانی: ….………………….    به عنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند. ماده 1-  موضوع قرارداد اجرای پروژه طراحی وب سایت  (مشخصات وبسایت و نوع آن عنوان شود) تحت عنوان طراحی وب سایت  و راه اندازی و  آزمایش آن ماده 2-  مدت انجام قرارداد ۵ صفحه ورد …

 

عمومی و آزاد

وب قرارداد طراحی