خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت آرايه هاي ادبی (درس بيست و پنجم ، لف و نشر)

دانلود پاورپوینت آرايه هاي ادبی (درس بيست و پنجم ، لف و نشر)

لف و نشر: توضيح:  آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از كلام كه توضيح آنها در بخش ديگر آمده است . رابطه:  لف ونشر، « مفعول وفعل » ، « فاعل وفعل » ، « مشبه و مشبه به » ، « مسند اليه و مسند » ، « اسم و متمم » ، « اسم و صفت » و … است . لف ونشر دو گونه است : اگر نشرها به ترتيب توزيع لف ها باشد « مرتب » ناميده مي شود . و اگر چنين نباشد « مشوش : به هم ريخته » است . لف ونشر مرتب هنري تر از مشوش است . موسيقي معنوي كه از لف ونشر حاصل مي شود به دليل در گيري ذهن براي يافتن ارتباط لف ونشر هاست . نمونه: اين نور چشم مستان ، در عين انتظارم   چنگي حزين و جامي بنواز يا بگردان بنواز و بگردان فعلهاي اين مصراع اند . چنگي حزين مفعول بنواز و جامي مفعول بگردان است . درمصراع دوم  نخست دو مفعول ( چنگي حزين و جامي ) بيان شده و در پي آن دو فعل ( بنواز و بگردان ) آمده است واين تشخيص كه كدام فعل از آن كدام مفعول است به عهده ي مخاطب گذاشته شده است .   اي شاهد افلاكي در مستي و …

 

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت آرايه هاي ادبی (درس بيست و پنجم , لف و نشر)

درباره ی admin