شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » دانلود پاورپوینت اخلاق و ارزیابی در پژوهش کیفی/23 اسلاید

دانلود پاورپوینت اخلاق و ارزیابی در پژوهش کیفی/23 اسلاید

دانلود پاورپوینت اخلاق و ارزیابی در پژوهش کیفی/23 اسلاید

بخشی از متن پاورپوینت ⊳   دیدگاه اول : اصل اخلاقی وظیفه است  که تحت عنوان اخلاق وظیفه شناسی و یا یک موقعیت قصدمندانه خوانده می شود که درآن قضاوت در مورد یک عمل مستقل از پیامدهای آن صورت می گیرد . مصداق:هرگز با انسات ها به عوان ابزار رفتار نکنید . ⊳ دیدگاه دوم: تحت عنوان دیگاه فایده گرایی مطرح می شود . ⊳ قضاوت در مورد اعمال بیشتر با توجه به پیامدهای آن صورت می گیرد تا نیتی که پشت سرآن عمل نهفته است .افراطی ها هدف وسیله را  توجیه می کند . ⊳ دیدگاه سوم : اخلاق فضیلت نام گرفته است ،ناشی از دیدگاه های ارسطو و  رویکرد زمینه ای را در بر می گیرد در مورد این که چه  وقت و چگونه باید قواعد و اصول را بکار بگیریم ،اصول این نوع دیدگاه به این صورت است که با انسان این گونه رفتار کن که دیگران با تو رفتار کنند . …

 

علوم انسانی

اخلاق در پژوهش کیفی