خانه / فنی و مهندسی / دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN)

دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN)

 فهرست مطالب   •انگيزه‌ها و اصول عمومي •پيش زمينه •ضرورت و اهداف •تشريح متدولوژي ارزيابي کارايي •مثال كاربردي: سيستم خود پرداز بانكي(ATM) •جمع بندي و نتيجه گيري             ضرورت و اهداف   •توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ارزيابي كارايي طراحي نرم افزار با ويژگي هاي زير:   × استفاده آسان، و احتمالاً تجميع آن با ابزارهاي CASE × مبتني بر نمادسازي هاي استاندارد، در صورت در دسترس بودن و  مناسب بودن × از مراحل نخست قابل اعمال باشد × تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي      استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح   •توليد و توسعه يك متدولوژي سيستماتيك براي ترجمه اتوماتيك توصيفهاي UML‌ معماري نرم‌افزار  به مدلهاي كارايي QNM •تفسير نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مدل كارايي استخراج شده، و ارائه بازخورد مناسب به طراح   •چرا تحليل كارايي در سطح معماري نرم‌افزار؟ ×تجري …

 

فنی و مهندسی

معماری نرم‌افزار مهندسی کارایی نرم افزار مدلهای کارایی نمودارهای UML مدلسازی بارکاری

درباره ی admin