خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده- 287 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده- 287 اسلاید

                nمنابع درسي:   1- چگونه تحقيق كنيم؟ ترجمه ابراهيم زاده، فراهاني وسرمدي  (كل كتاب)   2- روشهاي تحقيق در علوم رفتاري تأليف سرمد، بازرگان و حجازي (فصل چهارم) تعدادواحد: 3 (2واحد نظري و 1 واحد عملي)   nهمبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق: n مطالعه همبستگی دو متغيری nتحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل nتحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس. n تحقيق پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:   مقطعي: به منظور گردآوري داده ها در بارة يك يا چند صفت در يك مقطع زماني ( مثلاًً در يك روز، يك هقته، ماه يا سال)   طولي: به منظور گردآوري داده ها در طول زمانهاي مختلف.   روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق رتبه بندي درجة اهميت آن   nشناخت فلسفي محصول فلسفيدن است (هومن، 12:1343).   فلسفيدن حالتي است كه در آن تمام ن …

 

علوم انسانی

درباره ی admin

همچنین ببینید

جنبش عدم تعهد در گذرگاه تاريخ

جنبش عدم تعهد در گذرگاه تاريخ در فایل مورد نظر به  بررسي و تحليل  جنبش …