خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت مدیریت کنترل پروژه های IT (فصل ششم : ساختار شکست کاری و تخمین)

دانلود پاورپوینت مدیریت کنترل پروژه های IT (فصل ششم : ساختار شکست کاری و تخمین)

هدف آموزش: ـ گسترش ساختار شکست کاری ـ شرح تفاوت میان محصول و رویداد ـ شرح و بکار بستن روش های تخمین چندین پروژه که شامل تکنیک دلفی ومحدوده زمانی و سقف حداقل تخمین وکف حداکثر تخمین می شود ـ شرح و بکار بستن مهندسی نرم افزار نگرش تخمین وتحلیل مسیر های کارو مدل هزینه سودمند و ابتکارات  تعریف مدیریت زمانی پروژه درPMBOK:  تعریف فعالیت -اولویت بندی فعالیت  تخمین مدت زمان فعالیت -گسترش زمان بندی  کنترل زمان بندی ساختار تقسیم کار(WBS): تقسیم کار راه حل منطقی برای اجرای درست کار و متمرکز کردن توجه به چگونگی محصول و سرویس دهی ویا تقسیم طبیعی نتیجه ارائه می دهد که طرحی ازیک کار درست است محصولات و رویدادها: -محصولات محصولات محسوس و تحقق پذیر کار گزارشات و ارائه ها والگوها و… رویدادها رویدادهای مهم یا موفقیت های بزرگ پذیرش محصول یا مرحله تکامل مسئله دشوار (برهان مفاهیم) کنترل کیفیت نگهداری کانون تیم توسعه شکست کاری: گسترش تقسیم بندی کار هر یک از دوره ها ومحصولات تعریف شده در ساختار نمودار محصولات (Deliverable Structure Char=DSC) مثال زمان بندی شکست …

 

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت مدیریت کنترل پروژه های IT (فصل ششم : ساختار شکست کاری و تخمین)

درباره ی admin