خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها – 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها – 40 اسلاید

          üمقدمه üمراحل انجام هزینه (خرج) üتعریف مراحل خرج üتشخیص üتامین اعتبار üتعهد üتسجیل üصدور حواله üنظارت مالی üپرداخت üاختيار و مسئوليت مراحل انجام هزينه (خرج) üمراحل درآمد üپیش بینی üتشخیص üوصول üمسئله نمونه جامع و حل آن üضمائم متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: …

 

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها 40 اسلاید

درباره ی admin