خانه / فنی و مهندسی / دانلود پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته

دانلود پاورپوینت واحد تقطیر ناپیوسته

تئوري آزمايش :   برجهاي سيني دار    برجهاي سيني داراستوانه هايي عمودي هستند كه در آنها مايع و گاز به صورت مرحله اي در سيني ها و يا صفحات ، تماس حاصل مي نمايند . به اين صورت كه گاز از پايين به بالا و از طريق روزنه هاي موجود در صفحات به صورت حباب درآمده وبه درون مايع پراكنده مي شود و ايجاد كف مي كند .   گاز و مايع سپس از يكديگر جدا شده و به سمت صفحات بعدي حركت مي كنند .    نتيجة كلي ، يك تماس چند مرحله اي متقابل است . با وجود آنكه در هر مرحله يك جريان متقاطع گاز مايع وجود خواهد داشت ، هر صفحة برج به منزله يك  مرحله در نظر گرفته مي شود ، زيرا تماس كافي بر روي هر  صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از يكديگر دو فاز از هم جدا مي شوند .        بروز پديده هايي كه درزير آورده شده است سبب كاهش راندمان يك برج سيني دار خواهد شد:       1- ماندگي ( Entrainment  ) :  سرعت بالاي گاز سبب مي شود تا قطرات ريزي از مايع به طرف سيني بالا حركت كنند كه در نتيجة اين عمل كاهش اختلاف غلظت ( عامل اصلي انتقال جرم ) ودر نهاي …

 

فنی و مهندسی

برجهای سینی دار مشخصات عمومی پوسته وسینی ها سینی های کلاهکی سینی های مشبک تقطیر تقطیر دیفرانسیلی یا ساده

درباره ی admin