خانه / فنی و مهندسی / دانلود پروژه تحلیل های شیمیایی

دانلود پروژه تحلیل های شیمیایی

تحلیل های شیمیایی: همه ی تحلیل های شیمیایی در دو تعیین موازی انجام شد،هر یک در دو تکثیر.برای تعیین یرب و کادمیوم،مواد در کوره ی مدل نوبرترم 27 5/9 L در 460 درجه سانتی گراد برای 8 ساعت سوزانده شد،و معدنی سازی بیشتر مواد در مخلوط 1:3 اسیدهای نیتریک و پرکلریک انجام شد.یک بخش 50G از ماده و 30 سانتیمتر مکعب مخلوط اسیدی در لوله های تست 250 سانتیمتر مکعب تکاتور کیلتک اتوپلاس II قرار داده شد.نمونه های پردازش شده تا روز بعدی رها شدند یعنی تا زمانی که نمونه ها با آب فوق خالص تا حجم 100 سانتیمتر مکعب رقیق شدند و بدرون فلاسک های خشک تصفیه شدند.همه ی ظروف شیشه ای در اسید نیتریک 10 درصد برای 24 ساعت فرو برده شدند و سپس با آب فوق خالص قبل از استفاده آبکشیده شدند.محتوای سرب و کادمیوم در محلول با استفاده از طیف نورسنج انتشار پلاسمای آرگون جفتی 238 JY به صورت جفتی تعیین شد.حساسترین محلول موجها برای تعیین تحلیل ها به صورت ذیل بودند: 353/220 نانو متر برای سرب و 802/228 نانو متر برای کادمیوم.دقت تحلیل سبزیجات براساس مواد مرجع مجاز (کلم)(0850 BW یا اداره ی مترولوژی دولتی،بیرجینگ چین)یا غلظت سرب کادمیوم سر …

 

فنی و مهندسی

تحلیل های شیمیایی , شیمیایی , تجزیه و تحلیل , تحلیل , تحلیل شیمیایی , کادمیوم

درباره ی admin