خانه / عمومی و آزاد / دانلود کنش پژوهی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران.

دانلود کنش پژوهی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران.

کنش پژوهی عنوان : بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان پای ۀ سوم دبیرستان شهر تهران از دیدگاه دبیران فرمت فایل:ورد تعداد صفحات: 150             فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست نمودار هاو فهرست جدول ها ز چکید ۀ پژوهش فصل اول : مقدمه پژوهش مقدمه 2 بیان مسأله4 اهمیت موضوع پژوهش5 هدف پژوهش 7 سؤالات پژوهش 7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها8   فصل دوم : پیشین ۀ پژوهش مقدمه 11 رویکردهای آموزش و پرورش 12 بافت جدید آموزش و پرورش16 مشخصات آموزش و پرورش در قرن 2118 – ویژگیهای نظامهای آموزشی جهت آماده سازی دانش آموزان برای قرن 2119 – نگاه جدید به فراگیران در قرن 2122 – ویژگیهای مدارس برای ورود به قرن 2123 – برنام ۀ درسی و مدارس در قرن 2124 تأثیر جهانی شدن بر آموزش31 – محورهای تغییر31 – امور مالی 31 – بازار کار 31 – آموزش 32 – فناوری اطلاعات 32 – شبکه های جهانی اطلاعات 32 نقشهای فرهنگی و سیاسی آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن 35 پیامدها و چالشهای جهانی شدن بر تعلیم و تربیت 37 – به سوی مدارس بهتر 43 – مسئولیت پذیری …

 

عمومی و آزاد

بررسی ,میزان ,تفکر ,ابداعی ,دانش ,آموزان ,پایۀ ,سوم ,دبیرستان ,شهر ,تهران ,از ,دیدگاه ,دبیران

درباره ی admin