شما اینجا هستید: خانه » علوم پزشکی » در منافع و مضارّ افیون از حکما و اطبّای کبار

در منافع و مضارّ افیون از حکما و اطبّای کبار

در منافع و مضارّ افیون از حکما و اطبّای کبار

درباره افیون در طب سنتی مناسب برای محققین قابل ویرایش در فرمت های word  تعداد صفحه : ۷ نمونه قسمتی از فایل : ديگر آنکه اگر افيون با روغن گل سرخ بياميزند و سر را بدان تدهين کنند، صداع را فايده دهد[1] . حقير گويد که فايدة مَزج او به روغن گل سرخ[2] ، آن است که با وجودِ لبث در مسامِ جلدِ سر، و قوّت تأثير لبث تقويتی که در ورد است[3] که به واسطة آن، دماغ دفع مواد از خود کند و عطريّتی که در گل است، مقوّیِ روح است و به سبب تقويت روح، قوای دماغی قوّت گيرد و دهنيّتی که در روغن است موجب کسر حدّت مادة مصدّعه[4] و کسر يبوستِ افيون شود. [1] . ل و آ: مفید افتد [2] . ل و آ: – سرخ [3] . ل و آ: تقویتی که درو داشت [4] . ل: مصدعیه   …

 

علوم پزشکی

طب سنتی, افیون