خانه / علوم انسانی / دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی

دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   A Differal view of organization learing دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی گردآورنده : سوگیلی به نظرمی رسد بیشترادبیات فراگیری سازمانی ،دنباله روی عقاید(اصول) تئوریهای فراگیری وجنبۀ فکری فردی یاروانشناسانه برروی این پدیده هستند . مباحثه ای دراین موردوجودداردکه آیاسازماندهی هامی توانندیادبگیرندیاخیروبسیاری فقط درراه رسیدن به آن هستند. که فراگیری سازمانی ،حاصل جمع فراگیری فردی است ، که درمحل کارروی می دهد . (Argris &schon , 1996 ; levit & March,1998; Normann,1985 ;Weick&Westly,1996). اگرتمرکزمابه یکی که انسان شناسانه تراست ودرنتیجه برروی فراگیری گروه تمرکزی می یابد،تغییرکند،چه اتفاقی روی می دهد؟اگرتغییری ازفراگیری دریافت شده به اندازۀ درک برای فهم آن وجودداشت ،چه اتفاقی می افتاددرزمانیکه ،گروههاسعی می کنند ،احساسی خارج ازدنیایشان بسازند؟ . به عنوان نتیجۀ دیدگاه جدیدفراگیری سازمانی ،چه چیزی می تواند ،بعضی ازتغییرات ضروری دراین دیدگاهها،عقایدیاتمرینات باشد؟ چراشرکتهامی خواهند. سا …

 

علوم انسانی

,دیدگاهی,متفاوت,ازفراگیری,سازمانی,A,Differal,view,of,organization,learing, دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی

درباره ی admin