خانه / علوم انسانی / روشهای نوین آموزش زبان انگلیسی

روشهای نوین آموزش زبان انگلیسی

عنوان: روشهای نوین آموزش زبان انگلیسی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 13 توجه: در این تحقیق به معرفی و بررسی روشهای نوین و آموزش های جدید زبان انگلیسی پرداخته می شود. مقدمه در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های ” شنیداری ، گفتاری ، خواندن  و نوشتن ”را در خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعا ل و همکاری گروهی دانش آموزان در فرایند تدریس ، دستیابی اهداف فوق را آسان تر می سازد .  از جمله موارد مورد تا کید در امر آموزش زبان عبارتند از : 1- بکار گیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (  Practical Tasks ) مرتبط با شرایط واقعی زبان انگلیسی . 2- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction) با یکدیگر 3- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد. 4-  برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy  ) و نیز بکارگیری  روان و سلیس زبان (fluenc …

 

علوم انسانی

روش آموزش انگلیسی , روش نوین زبان انگلیسی , مهارت های زبان انگلیسی , روش تدریس پیشنهادی , دانلود آموزش زبان انگلیسی , دانلود تحقیق زبان انگلیسی

درباره ی admin