شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » روشهای نوین تدریس

روشهای نوین تدریس

روشهای نوین تدریس

کلیات
جامعه در حال خیزش ما به شدت نیازمندیك دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال شاداب است كه هم نوعی ” فلسفه توسعه آموزشی ـ پرورشی ” باشد و هم بتواند چشم انداز روشنی از آینده آموزش كشور ترسیم نماید. شرایط جدید، ملت ها را در برابر دو دیدگاه آموزشی زیر قرار داده است :
• دیدگاه آمـــوزش با تكیه بر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی
• دیدگاه یادگیری دائمی و مادام العمــر و ژرف
انقلاب تكنولوژی سیمای جهان را به سرعت تغییر میدهد و فناوری اطلاعات هم اكنون نیز زندگی مردم رادگرگون كرده است. خط شكنیهایی كه در فناوری مواد و نانو تكنولوژی و بیوتكنولوژی روی میدهد این دگرگونیها را تشدید خواهد كرد. این تكنولوژیها نه تنها تاثیرات عمیقی بر زندگی انسان دارند بلكه چنان در هم تنیده اند كه انقلاب فناوری را به انقلاب چند رشته ای تبدیل كرده اند از اینرو شتاب پیشرفت درهر زمینه مضاعف شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ((ICT شالوده بقا و توسعه ملی كشور در یك محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است و همین امر ما را در پی ریزی طرحهای نو برجسته و شوق انگیز به چالش فرا می خواند تا در پرتو آن منابع انسانی و زیرساخت های قابل اعتماد بنا شود و در واقع ابزارها و وسایل لازم برای برنامه ریزی مدیریت و ارزیابی تغییرات توسعه و دستیابی به رشد پایدار مورد نظر قرار گیرد و البته از سویی نیز اطلاعات بدون ارتباطات و ارتباطات نیز بدون اطلاعات كاربرد نداشته استفاده از فناوری برای تسهیل در رفع نیازهای افراد هر جامعه بسیار مهم است. داشتن دید و دانشی جامع راجع به فناوری مهارت های ابزاری و توانایی به كارگیری فناوری و مهارتهای مربوطه درك فرایندهای گردش اطلاعات توانایی سازگاری همراهی و تسلط بر تغییرات سریع و مداوم همه و همه از طریق آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مدلهای نوین آموزش در كلاسهای درس میسر خواهد بود.

یادگیری فراگیران را آماده می كند تا از موضع لیاقت با چالش های خصوصی و حرفه ای خود روبه رو شوند اما این كافی نیست فراگیران باید بتوانند به شهروندان شایستهی جامعهی مدنی جهانی در عصر حاضر و آینده تبدیل شوند و این تنها در سایه یادگیری ژرف از راه توزیع عادلانه فرصتهای یادگیری در جامعه مشاركت عمومی همه بخشهای كشور در ایجاد جامعه یادگیرنده و بهره برداری از منابع آن امكان پذیر خواهد بود. از طریق تمركز یادگیری جامعه شرایطی را می آفریند كه پشتیبان توسعه پایدار و موفقیت آمیز و مبتنی بر دانش خواهد بود. جامعه یادگیرنده بالاترین اولویت ها را به آموزش می دهد و بر توسعه ظرفیتهای آموزشی خود تاكید می كند. در جامعه یادگیرنده خلاقیت و نو آوری دو ارزش اجتماعی بسیار پرقیمت محسوب می شوند و گسترش همكاریها و هم افزاییها در خلق و توزیع دانش تسهیل و تشویق می شود و تعامل دانش و مهارت به مثابه ی فرایند افزایش خلاقیت مورد توجه قرار می گیرد. كلید طلایی جوامع یاد گیرنده سیستم آموزشی و در راس آن مدارس به ویژه مدارس با مدلهای خاص یادگیزی است. در مدلهای خاص یادگیری تلاش میشود تا یادگیرندگان آینده را ببینند بفهمند و در اختیار بگیرند.

مقدمـــــــــه
بهره گیری ازتكنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن بی شك یكی از نوآوریهای آموزشی محسوب میشود. تكنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی اكنون صرفا” كاربرد دستگاههای سمعی و بصری نیست آموزش نیز امروز معنی و مفهوم جدیدی پیدا كرده است. مواد و وسایل آموزشی روز به روز تنوع بیشتری می یابند و كتاب درسی تنها یكی از آنها به حساب می آید. نقش معلم هم بیشتر راهنمایی و رهبری و هدایت است تا متكلم وحده بودن. پیشرفت علوم وفنون و توسعه حجم دانش بشری تغییر شرایط و امكانات زندگی فردی و اجتماعی نفوذ تكنولوژی و صنعت در روابط ملی و بین المللی نقش زمان در سرنوشت ملتها ظهور مشاغل وتخصصهای جدید تغییر نیازهای جامعه آگاهی ملت و… همه و همه در تغییر و تحول برنامه ها اثر میگذارند. یكی از برنامه های ویژه تاسیس هسته اصلی فعالیت مدارس محیطهایی است كه به صورت ( مركز مواد آموزشی (IMC طراحی میشوند. چند نوع مركز مواد آموزشی تا كنون طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نــــــوع اول
این مركز به گونه ای است كه مورد استفاده مشترك معلمان و دانش آموزان چندین مجتمع آموزشی به هم پیوسته است.

نـــــوع دوم
مزكز مواد آموزشی یك مجتمع آموزشی است كه منبع ذخیره و تغذیه همه مدارس یك مجتمع است.

نـــــــوع سوم
مربوط به یك مدرسه است و امكان یادگیری از یك مجموعه وسایل آموزشی را در مدرسه فراهم می سازد.

نــــــوع چهـــــارم
مربوط به كلاس درس است و فرصت یادگیری مفاهیم هر ماده درسی را در محیط كلاس درس فراهم می آورد. در این نوع مركز یادگیری تحت عنوان مركز یادگیری كلاس classroom learning center دانش آموزان میتوانند با دسترسی به انواع ابزارها ی آموزشی فرصتهای یادگیری را در سطوح مختلف گسترش دهند در نوع چهارم مركز موادآموزشی انواع لوازم و ابزار آموزشی از قبیل كتاب و سایر مطالب چاپی فیلمهای علمی آموزشی نشریات عكس اسلاید كلكسیونها و دستگاههای سمعی و بصری (تلویزیون نوار ضبط صوت ویدئو و كامپیوتر و …) هنگام اجرای روشهای تدریس با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران شرایطی را پدید می آورند كه تحت این شرایط مفاهیم آموخته شده عمق و وسعت بیشتری می یابند و مطالب درسی با درك كامل دریافت میشوند.

جامعه در حال خیزش ما به شدت نیازمندیك دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال شاداب است كه هم نوعی فلسفه توسعه آموزشی ـ پرورشی باشد و هم بتواند چشم انداز روشنی از آینده آموزش كشور ترسیم نماید

روشهای نوین تدریس

روشهای نوین تدریس

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

روشهای نوین تدریس

کلیات
جامعه در حال خیزش ما به شدت نیازمندیك دیدگاه آموزشی جدید و در عین حال شاداب است كه هم نوعی ” فلسفه توسعه آموزشی ـ پرورشی ” باشد و هم بتواند چشم انداز روشنی از آینده آموزش كشور ترسیم نماید. شرایط جدید، ملت ها را در برابر دو دیدگاه آموزشی زیر قرار داده است :
• دیدگاه آمـــوزش با تكیه بر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی
• دیدگاه یادگیری دائمی و مادام العمــر و ژرف
انقلاب تكنولوژی سیمای جهان را به سرعت تغییر میدهد و فناوری اطلاعات هم اكنون نیز زندگی مردم رادگرگون كرده است. خط شكنیهایی كه در فناوری مواد و نانو تكنولوژی و بیوتكنولوژی روی میدهد این دگرگونیها را تشدید خواهد كرد. این تكنولوژیها نه تنها تاثیرات عمیقی بر زندگی انسان دارند بلكه چنان در هم تنیده اند كه انقلاب فناوری را به انقلاب چند رشته ای تبدیل كرده اند از اینرو شتاب پیشرفت درهر زمینه مضاعف شده است. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ((ICT شالوده بقا و توسعه ملی كشور در یك محیط جهانی به سرعت در حال تغییر و تحول است و همین امر ما را در پی ریزی طرحهای نو برجسته و شوق انگیز به چالش فرا می خواند تا در پرتو آن منابع انسانی و زیرساخت های قابل اعتماد بنا شود و در واقع ابزارها و وسایل لازم برای برنامه ریزی مدیریت و ارزیابی تغییرات توسعه و دستیابی به رشد پایدار مورد نظر قرار گیرد و البته از سویی نیز اطلاعات بدون ارتباطات و ارتباطات نیز بدون اطلاعات كاربرد نداشته استفاده از فناوری برای تسهیل در رفع نیازهای افراد هر جامعه بسیار مهم است. داشتن دید و دانشی جامع راجع به فناوری مهارت های ابزاری و توانایی به كارگیری فناوری و مهارتهای مربوطه درك فرایندهای گردش اطلاعات توانایی سازگاری همراهی و تسلط بر تغییرات سریع و مداوم همه و همه از طریق آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مدلهای نوین آموزش در كلاسهای درس میسر خواهد بود.

یادگیری فراگیران را آماده می كند تا از موضع لیاقت با چالش های خصوصی و حرفه ای خود روبه رو شوند اما این كافی نیست فراگیران باید بتوانند به شهروندان شایستهی جامعهی مدنی جهانی در عصر حاضر و آینده تبدیل شوند و این تنها در سایه یادگیری ژرف از راه توزیع عادلانه فرصتهای یادگیری در جامعه مشاركت عمومی همه بخشهای كشور در ایجاد جامعه یادگیرنده و بهره برداری از منابع آن امكان پذیر خواهد بود. از طریق تمركز یادگیری جامعه شرایطی را می آفریند كه پشتیبان توسعه پایدار و موفقیت آمیز و مبتنی بر دانش خواهد بود. جامعه یادگیرنده بالاترین اولویت ها را به آموزش می دهد و بر توسعه ظرفیتهای آموزشی خود تاكید می كند. در جامعه یادگیرنده خلاقیت و نو آوری دو ارزش اجتماعی بسیار پرقیمت محسوب می شوند و گسترش همكاریها و هم افزاییها در خلق و توزیع دانش تسهیل و تشویق می شود و تعامل دانش و مهارت به مثابه ی فرایند افزایش خلاقیت مورد توجه قرار می گیرد. كلید طلایی جوامع یاد گیرنده سیستم آموزشی و در راس آن مدارس به ویژه مدارس با مدلهای خاص یادگیزی است. در مدلهای خاص یادگیری تلاش میشود تا یادگیرندگان آینده را ببینند بفهمند و در اختیار بگیرند.

مقدمـــــــــه
بهره گیری ازتكنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن بی شك یكی از نوآوریهای آموزشی محسوب میشود. تكنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی اكنون صرفا” كاربرد دستگاههای سمعی و بصری نیست آموزش نیز امروز معنی و مفهوم جدیدی پیدا كرده است. مواد و وسایل آموزشی روز به روز تنوع بیشتری می یابند و كتاب درسی تنها یكی از آنها به حساب می آید. نقش معلم هم بیشتر راهنمایی و رهبری و هدایت است تا متكلم وحده بودن. پیشرفت علوم وفنون و توسعه حجم دانش بشری تغییر شرایط و امكانات زندگی فردی و اجتماعی نفوذ تكنولوژی و صنعت در روابط ملی و بین المللی نقش زمان در سرنوشت ملتها ظهور مشاغل وتخصصهای جدید تغییر نیازهای جامعه آگاهی ملت و… همه و همه در تغییر و تحول برنامه ها اثر میگذارند. یكی از برنامه های ویژه تاسیس هسته اصلی فعالیت مدارس محیطهایی است كه به صورت ( مركز مواد آموزشی (IMC طراحی میشوند. چند نوع مركز مواد آموزشی تا كنون طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نــــــوع اول
این مركز به گونه ای است كه مورد استفاده مشترك معلمان و دانش آموزان چندین مجتمع آموزشی به هم پیوسته است.

نـــــوع دوم
مزكز مواد آموزشی یك مجتمع آموزشی است كه منبع ذخیره و تغذیه همه مدارس یك مجتمع است.

نـــــــوع سوم
مربوط به یك مدرسه است و امكان یادگیری از یك مجموعه وسایل آموزشی را در مدرسه فراهم می سازد.

نــــــوع چهـــــارم
مربوط به كلاس درس است و فرصت یادگیری مفاهیم هر ماده درسی را در محیط كلاس درس فراهم می آورد. در این نوع مركز یادگیری تحت عنوان مركز یادگیری كلاس classroom learning center دانش آموزان میتوانند با دسترسی به انواع ابزارها ی آموزشی فرصتهای یادگیری را در سطوح مختلف گسترش دهند در نوع چهارم مركز موادآموزشی انواع لوازم و ابزار آموزشی از قبیل كتاب و سایر مطالب چاپی فیلمهای علمی آموزشی نشریات عكس اسلاید كلكسیونها و دستگاههای سمعی و بصری (تلویزیون نوار ضبط صوت ویدئو و كامپیوتر و …) هنگام اجرای روشهای تدریس با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران شرایطی را پدید می آورند كه تحت این شرایط مفاهیم آموخته شده عمق و وسعت بیشتری می یابند و مطالب درسی با درك كامل دریافت میشوند.