خانه / کتاب ، جزوه / زنبورداری

زنبورداری

زنبور نر از تخم بدون نطفه توليد می شود، جثه آن پهن تر و حجيم تر از زنبور کارگر است وبدنش پوشيده از مو است هنگام پرواز صدای بال ها بيش تر از زنبوران کارگر است. زنبور نر فقطکروموزم های مادر را به ارث می برد، زنبور نر فاقد نيش بوده و قادر به جمع آوری گرده و نوش نيست،در کار کندو نيز دخالتی ندارد و حتی در خوردن غذا بايد توسط کارگران به او کمک داده شود …

 

کتاب ، جزوه

زنبور داری

درباره ی admin