شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » ضعف در تفكر ، حل مساله (اختلال در ریاضیات)

ضعف در تفكر ، حل مساله (اختلال در ریاضیات)

ضعف در تفكر/ حل مساله (اختلال در ریاضیات)

حل مسئله
دو جز اصلی تفكر تكوین مفهوم و حل مسئله می باشد.
یك بخش مهم از رشد كردن و بزرگ كردن این است كه یاد بگیریم چگونه با موقعیت های دشوار كنار بیاییم. بر موانع غلبه كنیم به سئوالات گیج كننده پاسخ دهیم در راه حل هایی برای مشكلات روزمره ی زندگی پیدا كنیم. متأسفانه بسیاری از دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری اغلب
1- نمی توانند بروز موقعیت های مسئله ای را ببینند.
2- نمی توانند به تنهایی مشكلات را تشخیص دهند.
3- فاقد رویكردها، توانایی ذهنی یا تكنیك های حل مسئله برای كنار آمدن با مشكلات هستند یا
4- در استفاده از راهبردهای سازمان یافته و منظم برای حل مسئله شكست می خورند.
بنابراین مهم است كه كودكان ناتوان از یادگیری برای ایجاد و تكامل راهبردهای حل مسئله یاری شوند.
رویكردهای مربوط به حل مسئله به طریق بسیاری تعریف شده اند و شامل موارد زیر می باشند: رفتار آزمایش و خطا، رفتار تكانشی، رفتار انعكاسی، رفتار خلاق یا بینشی، تفكر مستقیم و منطقی و تفكر استقرایی قیاسی و تفكر استنتاجی. با وجودیكه دانشمندان در توصیف حل مسئله با هم تفاوت هایی دارند، به نظر می رسد توافق های كلی درباره ی پویایی های درونی آنها وجود داشته باشند.
البته، معمولاً هیچ راه یگانه ای برای حل مسائل وجود ندارد تقریباً 6 مرحله ی اصلی در فرآیند حل مسئله وجود دارد. هر خللی در هر یك از این مراحل می تواند در حل مؤثر مسئله اختلال ایجاد كند. در این مقاله به ارائه خطوط راهنما برای ارزیابی عملكرد دانش آموز در هر مرحله از فرآیند حل مسئله و ارائه پیشنهاداتی برای ترمیم می پردازیم.
مراحل حل مسئله
1- تشخیص اینكه مسئله ای وجود دارد
اولین مرحله در فرآیند حل مسئله اینست كه تشخیص دهیم مسئله ای وجود دارد. ممكن است هنگامی كه دانش اموز با موقعیتی غیر مترقبه برخورد می كند و هیچ پاسخ آماده ای برای آن ندارد، گفته شود كه مسئله وجود دارد. فقدان پاسخ باعث ایجاد ناراحتی یا بی تعادلی می شود كه دانش آموز را برای یافتن راه حل برخواهد انگیخت.
بسیاری از كودكان دچار ناتوانی یادگیری فاقد آگاهی نسبت به وجود مسئله در زندگی روزانه شان هستند و در تشخیص تهدید ناشی از مشكلات بالقوه شكست می خورند. این دانش آموزان معمولاً هنگامیكه كشف می كنند در واقع مسئله ای دارند، متعجب شوند و هنگامیكه دانش آموز از وجود مشكل آگاه می شود، اغلب برای انجام هر كاری خیلی دیر است.
ترمیم:
موقعیت مسئله را مطالعه كرده و تلاش كنید میزان وسعت آگاهی كودك نسبت به مسئله را تعیین نمائید ممكن است مفید باشد با دانش آموز صحبت كنید تا تشخیص دهید چرا او موقعیت مسئله ای را نشناخته. دانش آموز برای شناخت مشكلات بالقوه هنگامی كه مشكلات بروز می كنند تعلیم ببیند.
2- تصمیم گیری برای حل مسئله
دومین مرحله تصمیم گیری در مورد حل كردن یا نكردن مسئله است. مسئله باید نارضایی و ناسازگاری كافی ایجاد كند تا عنوان یك مسئله مورد قبول قرار گیرد و شاگردان باید احساس نیاز كرده و هیجان كافی برای جست و جوی راه حل به كار برند.
بسیاری از كودكان ناتوان از یادگیری اگر اعتقاد داشته باشند «موفق نخواهند شد» مایل نیستند در حل مسئله درگیر شوند. واضح است كودكان دچار ناتوانی یادگیری كه درماندگی را هم آموخته اند از درگیری در حل مسئله اكراه دارند و اگر هم شروع به حل مسئله كنند زیاد در آن پافشاری نخواهند كرد.

دو جز اصلی تفكر تكوین مفهوم و حل مسئله می باشد یك بخش مهم از رشد كردن و بزرگ كردن این است كه یاد بگیریم چگونه با موقعیت های دشوار كنار بیاییم بر موانع غلبه كنیم به سئوالات گیج كننده پاسخ دهیم

ضعف در تفكر ، حل مساله (اختلال در ریاضیات)

ضعف در تفكر ، حل مساله (اختلال در ریاضیات)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ضعف در تفكر/ حل مساله (اختلال در ریاضیات)

حل مسئله
دو جز اصلی تفكر تكوین مفهوم و حل مسئله می باشد.
یك بخش مهم از رشد كردن و بزرگ كردن این است كه یاد بگیریم چگونه با موقعیت های دشوار كنار بیاییم. بر موانع غلبه كنیم به سئوالات گیج كننده پاسخ دهیم در راه حل هایی برای مشكلات روزمره ی زندگی پیدا كنیم. متأسفانه بسیاری از دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری اغلب
1- نمی توانند بروز موقعیت های مسئله ای را ببینند.
2- نمی توانند به تنهایی مشكلات را تشخیص دهند.
3- فاقد رویكردها، توانایی ذهنی یا تكنیك های حل مسئله برای كنار آمدن با مشكلات هستند یا
4- در استفاده از راهبردهای سازمان یافته و منظم برای حل مسئله شكست می خورند.
بنابراین مهم است كه كودكان ناتوان از یادگیری برای ایجاد و تكامل راهبردهای حل مسئله یاری شوند.
رویكردهای مربوط به حل مسئله به طریق بسیاری تعریف شده اند و شامل موارد زیر می باشند: رفتار آزمایش و خطا، رفتار تكانشی، رفتار انعكاسی، رفتار خلاق یا بینشی، تفكر مستقیم و منطقی و تفكر استقرایی قیاسی و تفكر استنتاجی. با وجودیكه دانشمندان در توصیف حل مسئله با هم تفاوت هایی دارند، به نظر می رسد توافق های كلی درباره ی پویایی های درونی آنها وجود داشته باشند.
البته، معمولاً هیچ راه یگانه ای برای حل مسائل وجود ندارد تقریباً 6 مرحله ی اصلی در فرآیند حل مسئله وجود دارد. هر خللی در هر یك از این مراحل می تواند در حل مؤثر مسئله اختلال ایجاد كند. در این مقاله به ارائه خطوط راهنما برای ارزیابی عملكرد دانش آموز در هر مرحله از فرآیند حل مسئله و ارائه پیشنهاداتی برای ترمیم می پردازیم.
مراحل حل مسئله
1- تشخیص اینكه مسئله ای وجود دارد
اولین مرحله در فرآیند حل مسئله اینست كه تشخیص دهیم مسئله ای وجود دارد. ممكن است هنگامی كه دانش اموز با موقعیتی غیر مترقبه برخورد می كند و هیچ پاسخ آماده ای برای آن ندارد، گفته شود كه مسئله وجود دارد. فقدان پاسخ باعث ایجاد ناراحتی یا بی تعادلی می شود كه دانش آموز را برای یافتن راه حل برخواهد انگیخت.
بسیاری از كودكان دچار ناتوانی یادگیری فاقد آگاهی نسبت به وجود مسئله در زندگی روزانه شان هستند و در تشخیص تهدید ناشی از مشكلات بالقوه شكست می خورند. این دانش آموزان معمولاً هنگامیكه كشف می كنند در واقع مسئله ای دارند، متعجب شوند و هنگامیكه دانش آموز از وجود مشكل آگاه می شود، اغلب برای انجام هر كاری خیلی دیر است.
ترمیم:
موقعیت مسئله را مطالعه كرده و تلاش كنید میزان وسعت آگاهی كودك نسبت به مسئله را تعیین نمائید ممكن است مفید باشد با دانش آموز صحبت كنید تا تشخیص دهید چرا او موقعیت مسئله ای را نشناخته. دانش آموز برای شناخت مشكلات بالقوه هنگامی كه مشكلات بروز می كنند تعلیم ببیند.
2- تصمیم گیری برای حل مسئله
دومین مرحله تصمیم گیری در مورد حل كردن یا نكردن مسئله است. مسئله باید نارضایی و ناسازگاری كافی ایجاد كند تا عنوان یك مسئله مورد قبول قرار گیرد و شاگردان باید احساس نیاز كرده و هیجان كافی برای جست و جوی راه حل به كار برند.
بسیاری از كودكان ناتوان از یادگیری اگر اعتقاد داشته باشند «موفق نخواهند شد» مایل نیستند در حل مسئله درگیر شوند. واضح است كودكان دچار ناتوانی یادگیری كه درماندگی را هم آموخته اند از درگیری در حل مسئله اكراه دارند و اگر هم شروع به حل مسئله كنند زیاد در آن پافشاری نخواهند كرد.