خانه / علوم انسانی / طبقه بندی بازو پایان

طبقه بندی بازو پایان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1   طبقه‌شناسی بازوپایان طبقه‌های موجود به رنگ سبز و منقرض‌شده‌ها به خاکستریبر طبق داده‌های ویلیام، کارلسون و برونتون ۲۰۰۰ زیرشاخه رده راسته منقرض لینگوئیلی‌فرما زبان‌واره‌ها لینگوئیلیدا نشده سیفونوترتیدا اردوویسین آکروترتیدا دوونین پاتریناتا پاترینیدا اردوویسین جمجمه‌شکلان کرنیفورما کرانیئیدا نشده کرمیوپسیدا کربونیفر تری‌مرلیدا سیلورین ریکونلیفورما چیلئاتا چیلئیدا کامبرین دیکتیونلیدینا پرمین ابوللاتا ابوللیدا کامبرین کوتورگیناتا کوتورگینیدا کامبرین استروفومناتا ارتوتتیدینا پرمین تری‌پلسیدینا سیلوری بیلینگسلوئیدا اردوویسین کلیتامبونیتیدینا اردوویسین استروفومنیدا کربونیفر فرآوران پرمین رینکونلاتا پروتورتیدا کامبرین اورتیدا کربونیفر پنج‌پارگان دوونین رینکونلیدا نشده آتریپیدا دوونین اسپیریفریدا ژوراسیک تسیدئیدا نشده آتیریدیدا کرتاسه تربراتولیدا نشده …

 

علوم انسانی

,طبقه,بندی,بازو,پایانطبقه‌شناسی,بازوپایان, طبقه بندی بازو پایان

درباره ی admin