خانه / علوم انسانی / فرم اکسل انبار گردانی

فرم اکسل انبار گردانی

فرم اکسل انبار گردانی

یک فایل اکسل شامل 2شیت شیت اول شامل کاردکس جهت و ثبت ورود خروج روزانه محصولات برای پیش فرض برای 5 محصول طراحی و فرم نویسی شده در پایان هر ماه به منظور کنترل موجودی مانده انبار محصولات شمارش و در شیت دوم نوشته میشود و هر انچه در سیستم مانده در شیت دوم جهت مغایرت گیری وارد میشود …

 

علوم انسانی

فرم انبار

درباره ی admin