شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » مبحث فلیپ فلاپها و لچها در مدار منطقی

مبحث فلیپ فلاپها و لچها در مدار منطقی

            فیلیپ فلاپها انواع مختلفی دارند که عبارتند از: فلیپ فلاپ SR فلیپ فلاپ JK فلیپ فلاپ T فلیپ فلاپ D فلیپ فلاپ SR:   سمبل لچ SR فیلیپ فلاپ SR مداری با دو گیت NAND یا NOR است که به‌طور متقاطع به هم وصل گردیده‌اند. این مدار دو ورودی set و reset دارد. لچ دارای دو حالت مفید است. وقتی خروجی Q=۱ و Q’=۰ لچ در حالت نشانده (منطق۱) است و اگر Q=۰ و Q’=۱ باشد در حالت بازنشانی است. خروجی‌های Q و ‘Q متمم با این وجود وقتی هر دوی آن‌ها یک شوند حالت تعریف نشده داریم. جدول مشخصه فیلیپ فلاپ SR (ساخته شده با گیت NOR([۴] جدول مشخصه جدول تحریک S R Action Q(t) Q(t+1) S R Action ۰ ۰ حفظ حالت قبل 0 0 0 X بدون تغییر 0 1 Q = 0 1 0 0 1 reset 1 0 Q = 1 0 1 1 0 set ۱ ۱ حالت تعریف نشده 1 1 X 0 race condition X در جدول نشان دهنده حالت بی‌اهمیت است. فلیپ فلاپ JK:   سمبل فیلیپ فلاپ JK با کلاک فلیپ فلاپ JK طبق شکل دارای دو ورودی و دو خروجی و یک پایه کلاک (clk) است. این فیلیپ فلاپ به خاطر پایه کلاک مشکل فیلیپ فلاپ SR را ندارد (د …

 

فنی و مهندسی