خانه / فنی و مهندسی / مقاله ای با عنوان صلبیت و مقاومت دالهای مشبک بتنی اروتروپ

مقاله ای با عنوان صلبیت و مقاومت دالهای مشبک بتنی اروتروپ

چکیده: این مقاله نتایج یک بررسی تجربی از دال‌های مشبک بتن مسلح با تیرچه‌های مربعی را ارائه می‌نماید. آزمایشات جهت شکست در هشت مدل بزرگ مقیاس (مقیاس in ) با فاصله‌های متفاوت بین تیرچه و ارتفاع آن‌ها انجام شدند. صحت مفهوم «ضخامت معادل» با آزمایش دو دال مرتبط بررسی شد. نتایج برای سختی‌ها در محدوده‌های ترک نخورده و ترک خورده الاستیک با مقادیر پیش بینی شده که از سه شیوه متفاوت حاصل شده بودند، مقایسه گشتند. تحلیل‌های نظری بر اساس نظریه معمولی صفحه اروتروپ پیش‌بینی‌های رضایت‌بخشی ارائه دادند اما شامل فرآیند دقیقی جهت تعیین سختی‌های پیچشی می‌باشند. روش ضخامت معادل که جهت اعمال در حدود ترک خورده همانند حدود ترک نخورده اصلاح گردید به طور میانگین مقادیر بالاتری از نتایج آزمایش برای سختی‌ها را ارائه می‌نماید. یک روش جایگزین ساده تقریبی بر اساس مدل الاستیسیته موثر نیز پیشنهاد گردید. پیش‌بینی‌ها سختی توسط روش پیشنهاد شده در حاشیه اطمینان قرار داشتند و به طور منطقی به نتایج آزمایش نزدیک بودند. این محصول د …

 

فنی و مهندسی

صلبیت , دال مشبک , بتن مسلح , اروتروپ , rigidity , waffle slab , orthotropic , concrete

درباره ی admin