شما اینجا هستید: خانه » کامپیوتر و IT » مقاله درباره اطلاعات خام Data

مقاله درباره اطلاعات خام Data

*مقاله درباره اطلاعات خام Data*

یكپارچه سازی فن آوریهای سرویس دهندة كاربرد شبكه و سرویس دهندة پایگاه دادة چندگانه افزایش محبوبیت تجارت الكترونیكی بسیاری از شركت ها را به رجعت به سرویس دهنده های كاربردی برای بكارگیری و مدیریت برنامه های كاربردی شبكه شان بطور مؤثر، متوجه نموده است. این سرویس دهنده های كاربردی برای ارتباط با یك سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) برای ذخیره و بازیابی اطلاعات تركیب بندی می كنند. این امر اغلب به این معنی است كه برنامه های كاربردی شبكه باید با محیط های «قانونی» كار نماید. در نتیجه، توسعه دهندگان برنامه های كاربردی شبكه متوجه شده اند كه كنترلی بر محصول DBMS مورد استفاده برای پشتیبانی برنامه های كاربردی شان ندارند یا نمی توانند پایگاه مورد طراحی را كنترل نمایند. در بعضی موارد، توسعه دهندگان ممكن است متوجه شوند كه اطلاعات بحرانی برای برنامه كاربردی آنها در DBMS های چندگانة توسعه یافته توسط فروشندگان نرم افزار متفاوت منتشر می شود. مشكلاتی كه توسعه دهندگان برنامه كاربردی تجارت الكترونیكی با آن مواجه هستند:

چنین وضعیتی می تواند كشمكش های متعددی تولید كند، یك معماری نرم افزار را در نظر بگیرید كه استفاده از (EJBS) جاوا را احضار می كند، كه یك مؤلفه فن آوری است كه علاقة بسیاری را از طرف جامعة تجارت الكترونیكی بدست آورده است. یعنی وقتی اطلاعات همراه با موضوعات جاوا باید در ماورای مرزهای یك جلسه كاربردی موجود باشند. EJB های موجودیت در اكثر مواقع از یك DBMS منطقی برای چنین مقاصد ذخیره سازی استفاده می كنند. توسعه دهندگان EJB می توانند یكی از دو نوع EJB موجودیت را تولید نمایند: آنهایی كه دارای توجه مدیریت شده هستند یا آنهایی كه دارای تاكید بر مدیریت می باشند.

مدیریت اغلب توسعه دهنده را از نوشته كد (رمز) دسترسی اطلاعات خام (داده) رها می نماید، در عوض سیستم ای كه ظرف EJB را راه اندازی می كند بطور خودكار SQL مناسب رادر صورت نیاز تولید واجرا
می نماید. برعكس، مواد و دانه های موجودیت مستلزم بر آن است كه توسعه دهنده كه روال های دسترسی اطلاعات خام خودش را كدبندی و حفظ نماید.

این امر اجازة انعطاف پذیری بیشتری را می دهد، اما مستلزم مهارت های برنامه ریزی اضافی است (مثل دانش دربارة فن آوری DBMS) و نیازهای كار برای توسعة دانه و آزمایش راافزایش می دهد و از قابلیت حمل خود bear دانه جلوگیری می نماید. متاسفانه، شركت هایی كه قصد دارند از EJB های با موجودیت مدیریت شدة ظرف (از این پس موسوم به دانه های موجودیت CMP) برای برنامه های كاربردی تجارت الكترونیكی خودشان استفاده كنند ممكن است با بعضی از موانع مواجه شوند.

دانلود مقاله درباره اطلاعات خام یا data

مقاله درباره اطلاعات خام Data

مقاله  درباره اطلاعات خام Data

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله درباره اطلاعات خام Data*

یكپارچه سازی فن آوریهای سرویس دهندة كاربرد شبكه و سرویس دهندة پایگاه دادة چندگانه افزایش محبوبیت تجارت الكترونیكی بسیاری از شركت ها را به رجعت به سرویس دهنده های كاربردی برای بكارگیری و مدیریت برنامه های كاربردی شبكه شان بطور مؤثر، متوجه نموده است. این سرویس دهنده های كاربردی برای ارتباط با یك سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) برای ذخیره و بازیابی اطلاعات تركیب بندی می كنند. این امر اغلب به این معنی است كه برنامه های كاربردی شبكه باید با محیط های «قانونی» كار نماید. در نتیجه، توسعه دهندگان برنامه های كاربردی شبكه متوجه شده اند كه كنترلی بر محصول DBMS مورد استفاده برای پشتیبانی برنامه های كاربردی شان ندارند یا نمی توانند پایگاه مورد طراحی را كنترل نمایند. در بعضی موارد، توسعه دهندگان ممكن است متوجه شوند كه اطلاعات بحرانی برای برنامه كاربردی آنها در DBMS های چندگانة توسعه یافته توسط فروشندگان نرم افزار متفاوت منتشر می شود. مشكلاتی كه توسعه دهندگان برنامه كاربردی تجارت الكترونیكی با آن مواجه هستند:

چنین وضعیتی می تواند كشمكش های متعددی تولید كند، یك معماری نرم افزار را در نظر بگیرید كه استفاده از (EJBS) جاوا را احضار می كند، كه یك مؤلفه فن آوری است كه علاقة بسیاری را از طرف جامعة تجارت الكترونیكی بدست آورده است. یعنی وقتی اطلاعات همراه با موضوعات جاوا باید در ماورای مرزهای یك جلسه كاربردی موجود باشند. EJB های موجودیت در اكثر مواقع از یك DBMS منطقی برای چنین مقاصد ذخیره سازی استفاده می كنند. توسعه دهندگان EJB می توانند یكی از دو نوع EJB موجودیت را تولید نمایند: آنهایی كه دارای توجه مدیریت شده هستند یا آنهایی كه دارای تاكید بر مدیریت می باشند.

مدیریت اغلب توسعه دهنده را از نوشته كد (رمز) دسترسی اطلاعات خام (داده) رها می نماید، در عوض سیستم ای كه ظرف EJB را راه اندازی می كند بطور خودكار SQL مناسب رادر صورت نیاز تولید واجرا
می نماید. برعكس، مواد و دانه های موجودیت مستلزم بر آن است كه توسعه دهنده كه روال های دسترسی اطلاعات خام خودش را كدبندی و حفظ نماید.

این امر اجازة انعطاف پذیری بیشتری را می دهد، اما مستلزم مهارت های برنامه ریزی اضافی است (مثل دانش دربارة فن آوری DBMS) و نیازهای كار برای توسعة دانه و آزمایش راافزایش می دهد و از قابلیت حمل خود bear دانه جلوگیری می نماید. متاسفانه، شركت هایی كه قصد دارند از EJB های با موجودیت مدیریت شدة ظرف (از این پس موسوم به دانه های موجودیت CMP) برای برنامه های كاربردی تجارت الكترونیكی خودشان استفاده كنند ممكن است با بعضی از موانع مواجه شوند.