شما اینجا هستید: خانه » پزشکی » مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی

مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی

* مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی*

بخش اول:

بررسی اهمیت تغذیه و بهداشت مواد غذایی

الف) اهمیت تغذیه صحیح:

آنچه كه حاصل قرنها تجربه و پژوهش است مبین این نكته است كه در كمبودهای عوامل غذائی زمینه پیدایش بسیاری از بیماریها و نیز افزایش میزان مرگ و میر ناشی از امراض عفونی و غیر آن فراهم می گردد و جالب توجه اینكه بیماریهایی كه در زمینه كمبودهای تغذیه أی با انسانها دست به گریبان می شوند خود موجبات سوءتغذیه های شدیدتر و به نتیجه فراهم شدن زمینه ایجاد بیماریهای دشوارتر با خطرات افزونتر می گردد و این حلقه معیوب حیات انسانها بخصوص كودكان را بطور بسیار جدی به مخاطره می افكند.

سرمایه گذاریهای بهداشتی در حالی كه سوءتغذیه وجود داشته باشد كمترین بازده را خواهد داشت. گرچه در بحث مربوط به سوءتغذیه نمی توان تنوع عوامل مسبب آن و ارتباط آن با میزان رشد فرهنگی افراد، عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل ارثی، بهداشتی و محیطی را فراموش كرد اما به نظر میرسد بیشترین زمینه ساز سوءتغذیه ناآگاهیها و ناكافی بودن پوشش خدمات آموزشی باشد. لذا آنچه كه در قالب خدمات بهداشتی اولیه به عنوان نخستین اصل تحت عنوان آموزش همگانی بهداشت آمده، بیشترین تأثیر و بازده را خواهد داشت. كمبودهای غذائی بخصوص كمبود كالری، پروتئین، كمبود ویتامینها بخصوص ویتامینهای D C A كمبود مواد معدنی بویژه آهن، ید، كلسیم عمده ترین دشواریهای ناشی از فقدان یا كمبود دسترسی به مواد غذائی مناسب را حكایت می كند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی نمیتواند بتنهائی در این قسمت تمام بار مسئولیت مبارزه با سوءتغذیه را بدوش بكشد. گرچه لااقل در شناخت نوع و حل این مشكل می بایست بیشترین تلاش را بكار برد.

اینك حدود 30 درصد جمعیت روستائی كشور مستقیماً زیر پوشش نظام شبكه بهداشتی درمانی قرار دارد و حدود 4158 خانه بهداشت عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به این جمعیت می باشند. اگرچه بخش عظیم باقی مانده جمعیت روستائی نیز از اشكال دیگری از خدمات بهداشتی غالباً به صورت ناكافی و غیر فرا گیر استفاده می كنند، لیكن با كمبودهای اساسی كه در نیروی انسانی پزشكی وجود دارد تنها با گسترش شبكه بهداشتی درمانی امید دستیابی به خدمات بهداشتی اولیه برای همه بخصوص برای روستائیان وجود خواهد داشت. به هر صورت با توجه به اهمیت خاص دوران اولیه زندگی و ضرورت تعمیم استفاده شیرخواران از شیر مادر لازم است روی این قسمت به عنوان یكی از مهمترین اركان بهبود تغذیه تأكید كنیم. در تعالیم اسلامی حداقل سه مورد در آیات قرآنی و صدها مورد در احادیث رهنمودهای دقیقی ارائه شده است كه می تواند در تعمیم استفاده از شیر مادر و مطرح كردن این مهم به عنوان یك ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه از گزارش جیمز گران در بررسی وضعیت جهانی كودكان از انتشارات سازمان جهانی بهداشت مستفاد می شود حاكی از افزایش گرایش مادران در جوامع غربی در سالهای اخیر نسبت به تغذیه كودك از شیر مادر است. چنانكه ظرف ده سال در كشورهای اسكاندیناوی رقم مادرانی كه كودكان خود را با شیر خود تغذیه می كنند از حدود 30 درصد به 90 درصد افزایش یافته است. آخرین بررسی آماری مربوط به شهریور ماه گذشته درمناطق روستائی تحت پوشش شبكه های بهداشتی درمانی كشور نشان دهنده رقمی معادل 7/72 درصد است كه در مناطق شهری و نیز مناطق روستائی دیگری كه از خدمات آموزشی مراكز بهداشتی با تأكید بر ضرورت استفاده از شیر مادر نیستند بیشتر است و این مجموعه نشان دهنده ضرورت كار بیشتر در این خصوص است و این یك سرمایه گذاری مطمئن برای پیشگیری از سوءتغذیه نزد كودكان و كاهش مشكلات بهداشتی و مالی خواهد بود. امروزه می توان با شناخت كامل مسائل مشكلات، كمبودها و نیازها و ارتباط و هماهنگی منطقی بین بخشهای صنعتی، كشاورزی، خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی با نیازهای جامعه از این مشكل عصر حاضر كه همانا پدیده گرسنگی است مبارزه قطعی را به عمل آورد.

ب) اهمیت بهداشت مواد غذایی:

بخشی از بهبود تغذیه در گرو دستیابی به مواد غذایی متناسب با نیازهای فیزیولوژیك

و احیاناً نیازهای پاتولوژیك در موارد خاص است و بخش دیگری در گرو دستیابی به همان غذاها در شكل سالم و بهداشتی است. زیرا به هر صورت به روشنی بایست پذیرفت، آنچه كه به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد نباید چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت موجب مشكلات بهداشتی و اختلالاتی در ارگانسیم شود. قانون نظارت بر مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و نظارت بر این امر مهم ساخته است و واحدهای این وزارت از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و آزمایشگاهی كنترل در اجرای قانون مذكور از جهت كنترل كیفی محصولات تولیدی و وارده به كشور با توجه به ضوابطی كه در راستای قانون فوق تهیه شده و یا در دست تدوین دارند مستمراً فعالیت نموده و كنترلهای لازم را اعمال می نمایند و همچنین اقدامات لازم به منظور هر چه بیشتر و بهتر تكمیل شدن ادارات مذكور در مراكز استانها و شهرستانها در دست انجام است.

ج) تغذیه جمعیت جهان:

آیا جهان می تواند 6 میلیارد نفر را تغذیه كند؟ از نظر تئوری بله، ولی از نظر عملی خیر. میلیونها نفر در گرسنگی به سر می برند در حالیكه میلیونها تن غلات در انبارها ذخیره شده است.

علی رغم آنكه مواد غذایی موجود از نظر تئوری برای سیر كردن همه افراد كافی است

ولی این تئوریها شكمهای خالی را سیر نمی كند. درحقیقت، امروزه بیش از هر زمان دیگری گرسنه در دنیا وجوددارد.

بر اساس برآورد بانك جهانی، حداقل 730 میلیون نفر از جمعیت جهان، از كمبود كالری لازم برای یك زندگی فعال رنج می برند.

مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی

مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی

مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات 51
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

* مقاله در مورد اهمیت و نگه داری مواد غذایی*

بخش اول:

بررسی اهمیت تغذیه و بهداشت مواد غذایی

الف) اهمیت تغذیه صحیح:

آنچه كه حاصل قرنها تجربه و پژوهش است مبین این نكته است كه در كمبودهای عوامل غذائی زمینه پیدایش بسیاری از بیماریها و نیز افزایش میزان مرگ و میر ناشی از امراض عفونی و غیر آن فراهم می گردد و جالب توجه اینكه بیماریهایی كه در زمینه كمبودهای تغذیه أی با انسانها دست به گریبان می شوند خود موجبات سوءتغذیه های شدیدتر و به نتیجه فراهم شدن زمینه ایجاد بیماریهای دشوارتر با خطرات افزونتر می گردد و این حلقه معیوب حیات انسانها بخصوص كودكان را بطور بسیار جدی به مخاطره می افكند.

سرمایه گذاریهای بهداشتی در حالی كه سوءتغذیه وجود داشته باشد كمترین بازده را خواهد داشت. گرچه در بحث مربوط به سوءتغذیه نمی توان تنوع عوامل مسبب آن و ارتباط آن با میزان رشد فرهنگی افراد، عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل ارثی، بهداشتی و محیطی را فراموش كرد اما به نظر میرسد بیشترین زمینه ساز سوءتغذیه ناآگاهیها و ناكافی بودن پوشش خدمات آموزشی باشد. لذا آنچه كه در قالب خدمات بهداشتی اولیه به عنوان نخستین اصل تحت عنوان آموزش همگانی بهداشت آمده، بیشترین تأثیر و بازده را خواهد داشت. كمبودهای غذائی بخصوص كمبود كالری، پروتئین، كمبود ویتامینها بخصوص ویتامینهای D C A كمبود مواد معدنی بویژه آهن، ید، كلسیم عمده ترین دشواریهای ناشی از فقدان یا كمبود دسترسی به مواد غذائی مناسب را حكایت می كند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی نمیتواند بتنهائی در این قسمت تمام بار مسئولیت مبارزه با سوءتغذیه را بدوش بكشد. گرچه لااقل در شناخت نوع و حل این مشكل می بایست بیشترین تلاش را بكار برد.

اینك حدود 30 درصد جمعیت روستائی كشور مستقیماً زیر پوشش نظام شبكه بهداشتی درمانی قرار دارد و حدود 4158 خانه بهداشت عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به این جمعیت می باشند. اگرچه بخش عظیم باقی مانده جمعیت روستائی نیز از اشكال دیگری از خدمات بهداشتی غالباً به صورت ناكافی و غیر فرا گیر استفاده می كنند، لیكن با كمبودهای اساسی كه در نیروی انسانی پزشكی وجود دارد تنها با گسترش شبكه بهداشتی درمانی امید دستیابی به خدمات بهداشتی اولیه برای همه بخصوص برای روستائیان وجود خواهد داشت. به هر صورت با توجه به اهمیت خاص دوران اولیه زندگی و ضرورت تعمیم استفاده شیرخواران از شیر مادر لازم است روی این قسمت به عنوان یكی از مهمترین اركان بهبود تغذیه تأكید كنیم. در تعالیم اسلامی حداقل سه مورد در آیات قرآنی و صدها مورد در احادیث رهنمودهای دقیقی ارائه شده است كه می تواند در تعمیم استفاده از شیر مادر و مطرح كردن این مهم به عنوان یك ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه از گزارش جیمز گران در بررسی وضعیت جهانی كودكان از انتشارات سازمان جهانی بهداشت مستفاد می شود حاكی از افزایش گرایش مادران در جوامع غربی در سالهای اخیر نسبت به تغذیه كودك از شیر مادر است. چنانكه ظرف ده سال در كشورهای اسكاندیناوی رقم مادرانی كه كودكان خود را با شیر خود تغذیه می كنند از حدود 30 درصد به 90 درصد افزایش یافته است. آخرین بررسی آماری مربوط به شهریور ماه گذشته درمناطق روستائی تحت پوشش شبكه های بهداشتی درمانی كشور نشان دهنده رقمی معادل 7/72 درصد است كه در مناطق شهری و نیز مناطق روستائی دیگری كه از خدمات آموزشی مراكز بهداشتی با تأكید بر ضرورت استفاده از شیر مادر نیستند بیشتر است و این مجموعه نشان دهنده ضرورت كار بیشتر در این خصوص است و این یك سرمایه گذاری مطمئن برای پیشگیری از سوءتغذیه نزد كودكان و كاهش مشكلات بهداشتی و مالی خواهد بود. امروزه می توان با شناخت كامل مسائل مشكلات، كمبودها و نیازها و ارتباط و هماهنگی منطقی بین بخشهای صنعتی، كشاورزی، خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی با نیازهای جامعه از این مشكل عصر حاضر كه همانا پدیده گرسنگی است مبارزه قطعی را به عمل آورد.

ب) اهمیت بهداشت مواد غذایی:

بخشی از بهبود تغذیه در گرو دستیابی به مواد غذایی متناسب با نیازهای فیزیولوژیك

و احیاناً نیازهای پاتولوژیك در موارد خاص است و بخش دیگری در گرو دستیابی به همان غذاها در شكل سالم و بهداشتی است. زیرا به هر صورت به روشنی بایست پذیرفت، آنچه كه به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد نباید چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت موجب مشكلات بهداشتی و اختلالاتی در ارگانسیم شود. قانون نظارت بر مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و نظارت بر این امر مهم ساخته است و واحدهای این وزارت از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و آزمایشگاهی كنترل در اجرای قانون مذكور از جهت كنترل كیفی محصولات تولیدی و وارده به كشور با توجه به ضوابطی كه در راستای قانون فوق تهیه شده و یا در دست تدوین دارند مستمراً فعالیت نموده و كنترلهای لازم را اعمال می نمایند و همچنین اقدامات لازم به منظور هر چه بیشتر و بهتر تكمیل شدن ادارات مذكور در مراكز استانها و شهرستانها در دست انجام است.

ج) تغذیه جمعیت جهان:

آیا جهان می تواند 6 میلیارد نفر را تغذیه كند؟ از نظر تئوری بله، ولی از نظر عملی خیر. میلیونها نفر در گرسنگی به سر می برند در حالیكه میلیونها تن غلات در انبارها ذخیره شده است.

علی رغم آنكه مواد غذایی موجود از نظر تئوری برای سیر كردن همه افراد كافی است

ولی این تئوریها شكمهای خالی را سیر نمی كند. درحقیقت، امروزه بیش از هر زمان دیگری گرسنه در دنیا وجوددارد.

بر اساس برآورد بانك جهانی، حداقل 730 میلیون نفر از جمعیت جهان، از كمبود كالری لازم برای یك زندگی فعال رنج می برند.