خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه / مکان یابی شعب با استفاده از ریشه n ام واحد

مکان یابی شعب با استفاده از ریشه n ام واحد

فرض کنید یک سازمان مرکزی با مختصات مشخص وجود دارد. این سازمان در نظر دارد تعدادی شعبه (n شعبه) جدید دایر کند بطوریکه تمامی شعب از مرکز به یک فاصله باشند. این برنامه مختصات مراکز را مشخص میکند. (با استفاده از ریشه n ام واحد در اعداد مختلط) …

 

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

اعداد مختلط, جذر,ریشه,شعبه,مرکز,چند ضلعی منتظم,هندسه اعداد مختلط

درباره ی admin