شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » نظام آموزشی سوئد

نظام آموزشی سوئد

ساختار كلی نظام آموزش

• آموزش رسمی پیش دانشگاهی
• آموزش پایه
• آموزش پیش دبستانی
• آموزش ابتدایی
• آموزش متوسطه
• آموزش عالی
• آموزش بزرگسالان
• آموزش استثنایی
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش غیر رسمی
آموزش رسمی پیش دانشگاهی
از آن‌جایی كه اصل اساسی درساختار آموزشی كشور سوئد بر فراهم آوردن امكانات آموزشی برای كلیه شهروندان سوئدی بدون توجه به پیشینه قومی واجتماعی و تابعیت فردی آنان استوار می‌باشد، از این روی كلیه مدارسی كه از قوانین آموزشی پایه تبعیت می‌نمایند (مدارس ابتدایی و مقدماتی و تكمیلی متوسطه) به صورت فراگیر طراحی شده‌اند تا كلیه نسل جوان را تحت پوشش قرار دهند.
علاوه برمواد درسی، كتب آموزشی مدارس ابتدایی ومقدماتی و تكمیلی متوسطه مراكز آموزشی سراسر كشور یكسان است. قوانین كشوری خاصی نیز در خصوص ساختار آموزشی كشور در قوانین آموزشی كشور توسط مجلس ملی به تصویب رسیده است. تحصیلات ویژه بزرگسالان نیز دركشور سوئد از سابقه تاریخی طولانی برخوردار بوده وگزینه های گوناگونی درسراسر كشور جهت ادامه تحصیلات وجود دارد. تحصیلات ویژه بزرگسالان به صورت یكسان با آنچه در مدارس، از ابتدایی تا متوسطه، ارائه می‌گردد، بخشی از ساختار مدارس عمومی محسوب می‌گردد. این امتیاز خود به هر فرد این امكان را میدهد كه به تكمیل تحصیلات خود تا مقطع متوسطه مبادرت ‌نموده و مجددا به ساختار رسمی مدارك آموزشی بپیوندد . بنابراین آموزش در سوئد از نظر ساختاری به صورت دوره‌های آموزشی یكسان از سطح ابتدایی تا آموزش متوسطه وآموزش بزرگسالان برای كلیه شهروندان سوئدی فراهم می‌باشد. علاوه براین طرح‌های مالی گوناگونی نیز اتخاذ گردیده كه به دانش آموزان ودانشجویان اجازه می‌دهد تا درطول سنوات آموزشی خود (آموزش متوسطه و آموزش بزرگ‌سالان) و همچنین تحصیلات عالی منابع مالی مورد نیاز خود را فراهم نمایند.
آمار تحصیلی تعداد دانش‌آموزان و مدارس
طبق آخرین آمار بدست آمده تعداد 305300 دانش‌آموز سوئدی در مراكز تكمیلی آموزش متوسطه آموزش می‌بینند.گفتنی است از %7/4 از این تعداد (14300) درمراكز تكمیلی متوسطه مستقل(خصوصی) ثبت‌نام به عمل می‌آید.سهم مذكور طی سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و این در حالی‌است كه طی سال 1996 تنها از %8/1 دانش‌آموزان در مدارس مستقل ثبت‌نام به عمل می‌آمد.
طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال 1996 تعداد 654 مدرسه فعالیت داشته كه %15 از این مدارس، مستقل بوده و توسط نهادها و مؤسسات خصوصی اداره شده و 5 در صد نیز توسط شوراهای استانی اداره می‌گردند. طبق آمار مذكور میانگین دانش‌آموزان هر مدرسه به 467 دانش‌آموز بالغ می‌گردد.

از آن‌جایی كه اصل اساسی درساختار آموزشی كشور سوئد بر فراهم آوردن امكانات آموزشی برای كلیه شهروندان سوئدی بدون توجه به پیشینه قومی واجتماعی و تابعیت فردی آنان استوار می‌باشد،

نظام آموزشی سوئد

نظام آموزشی سوئد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 173 کیلو بایت
تعداد صفحات 135
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

ساختار كلی نظام آموزش

• آموزش رسمی پیش دانشگاهی
• آموزش پایه
• آموزش پیش دبستانی
• آموزش ابتدایی
• آموزش متوسطه
• آموزش عالی
• آموزش بزرگسالان
• آموزش استثنایی
• آموزش معلمان
• آموزش ضمن خدمت
• آموزش غیر رسمی
آموزش رسمی پیش دانشگاهی
از آن‌جایی كه اصل اساسی درساختار آموزشی كشور سوئد بر فراهم آوردن امكانات آموزشی برای كلیه شهروندان سوئدی بدون توجه به پیشینه قومی واجتماعی و تابعیت فردی آنان استوار می‌باشد، از این روی كلیه مدارسی كه از قوانین آموزشی پایه تبعیت می‌نمایند (مدارس ابتدایی و مقدماتی و تكمیلی متوسطه) به صورت فراگیر طراحی شده‌اند تا كلیه نسل جوان را تحت پوشش قرار دهند.
علاوه برمواد درسی، كتب آموزشی مدارس ابتدایی ومقدماتی و تكمیلی متوسطه مراكز آموزشی سراسر كشور یكسان است. قوانین كشوری خاصی نیز در خصوص ساختار آموزشی كشور در قوانین آموزشی كشور توسط مجلس ملی به تصویب رسیده است. تحصیلات ویژه بزرگسالان نیز دركشور سوئد از سابقه تاریخی طولانی برخوردار بوده وگزینه های گوناگونی درسراسر كشور جهت ادامه تحصیلات وجود دارد. تحصیلات ویژه بزرگسالان به صورت یكسان با آنچه در مدارس، از ابتدایی تا متوسطه، ارائه می‌گردد، بخشی از ساختار مدارس عمومی محسوب می‌گردد. این امتیاز خود به هر فرد این امكان را میدهد كه به تكمیل تحصیلات خود تا مقطع متوسطه مبادرت ‌نموده و مجددا به ساختار رسمی مدارك آموزشی بپیوندد . بنابراین آموزش در سوئد از نظر ساختاری به صورت دوره‌های آموزشی یكسان از سطح ابتدایی تا آموزش متوسطه وآموزش بزرگسالان برای كلیه شهروندان سوئدی فراهم می‌باشد. علاوه براین طرح‌های مالی گوناگونی نیز اتخاذ گردیده كه به دانش آموزان ودانشجویان اجازه می‌دهد تا درطول سنوات آموزشی خود (آموزش متوسطه و آموزش بزرگ‌سالان) و همچنین تحصیلات عالی منابع مالی مورد نیاز خود را فراهم نمایند.
آمار تحصیلی تعداد دانش‌آموزان و مدارس
طبق آخرین آمار بدست آمده تعداد 305300 دانش‌آموز سوئدی در مراكز تكمیلی آموزش متوسطه آموزش می‌بینند.گفتنی است از %7/4 از این تعداد (14300) درمراكز تكمیلی متوسطه مستقل(خصوصی) ثبت‌نام به عمل می‌آید.سهم مذكور طی سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و این در حالی‌است كه طی سال 1996 تنها از %8/1 دانش‌آموزان در مدارس مستقل ثبت‌نام به عمل می‌آمد.
طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال 1996 تعداد 654 مدرسه فعالیت داشته كه %15 از این مدارس، مستقل بوده و توسط نهادها و مؤسسات خصوصی اداره شده و 5 در صد نیز توسط شوراهای استانی اداره می‌گردند. طبق آمار مذكور میانگین دانش‌آموزان هر مدرسه به 467 دانش‌آموز بالغ می‌گردد.