شما اینجا هستید: خانه » پزشکی » نقش آب در انتقال بیماریها

نقش آب در انتقال بیماریها

نقش آب در انتقال بیماریها

در طول تاریخ گزارشات مستند و بسیار متعددی در زمینه انتقال بیماریهای همه گیر و كشنده در بین جوامع انسانی ثبت گردیده است كه در اغلب آنها آب عامل اصلی انتقال بوده است، به عنوان مثال از همه گیریهای بیماریهای وبا و حصبه را می توان اسم برد كه موجب كشتار میلیونها انسان گردیده اند. با شناخت و گسترش تئوری میكروبی بیماریزا در آب راههای مبارزه با آنها نیز ابداع گردید. به طور كلی آب به چهار طریق ممكن است محیط بسیار مناسبی برای انتقال بیماریها باشد كه مختصراً توضیح داده می شود:
1-آب بطور مستقیم میتوانید محیط مناسبی برای رشد و تكثیر عوامل بیماریزای مختلفی باشد مانند عوامل وبای التور. در این موارد اگر محیط آبی با عامل بیماری آلوده گردد میتواند موجب بروز بیماری در مقیاس وسیع باشد.
2- آب محیط مناسبی است برای تكثیر و رشد برخی از حشرات ناقل بیماری مانند مالاریا كه در نقش آب در انتشار بیماری قابل توجه است.
3-كمبود آب برای مصارف بهداشت شخصی و استحمام و شستشو، كه در عدم وجود آب به مقدار كافی، بیماریهای مختلف پوستی مانند گال، تیفوس و یا تراخم حادث می شود.
4-گاهی اوقات آب محیط پرورش دهنده میزبان واسط برخی از بیماریهاست مانند بیماری بول الدم یا خون ادراری (بیلارزیاز) كه نوعی حلزون كوچك كه در آب زندگی می كند عامل انتقال بیماری است.
((راههای سالم سازی آب))
تنها راه متعارف و موجود برای سالمسازی آب ضدعفونی آن با روش های گوناگون است كه متداولترین روش چه در شهرها و چه در روستاها ضدعفونی آب بوسیله تركیبات كلر است. امروزه در تمامی دنیا از تركیبات كلر هم به صورت پودر پركلرین و هم به صورت گاز كلر عمدتاً برای ضدعفونی آب شرب در شهرهای بزرگ و از تركیبات دیگر آن برای ضد عفونی سایر منابع آبی استفاده می شود. حسن این كار در این است كه مقادیر باقیمانده تركیبات كلر درشبكه های لوله كشی بزرگ به عنوان یك سپر حفاظتی در برابر آلودگی های احتمالی عمل كرده و از گسترش و انتشار عواملی میكروبی جلوگیری می نماید.
((بهداشت فاضلاب))
شاید استنباط متداولی كه از واژه (( فاضلاب)) در اذهان مردم عادی شكل گرفته درست نباشد زیرا در نظر آنها فاضلاب حاصله از توالت ها. اگر بخواهیم تعریف جامع تری از واژه فاضلاب قرار می گیرند. امروزه با افزایش بی رویه جمعیت و گسترش جوامع انسانی، توسعه شهر نشینی و صنعتی شدن نیاز به استفاده از آب چندین برابر شده به نحویكه مصرف برای بخش های كشاورزی و صنایع نسبت به مصارف شرب درصد بسیار زیادی به خود اختصاص می دهند. هر كدام از بخش های فوق اعم از بخش صنعتی یا كشاوزری و فعالیتهای انسانی بسته به نوع فعالیت و فرآیند تولید طبعاً تولید فاضلاب می نمایند كه در تخلیه بی رویه آنها به منابع آبی مانند رودخانه ها، انهار طبیعی و یا تخلیه در چاههای جاذب بطور سنتی در طول قرن اخیر موجب تغییرات یسار فاحشی در محیط زیست انسان گریده است به نحویكه امروزه بررسی هها و شواهد عینی نشان می دهد كه منابع طبیعی آبهای سطحی و زیرزمینی تغییر كیفیت داده و روز به روز تعداد بی شماری از این منابع به علت آلودگی به عوامل عمدتاً شیمیائی حاصله از فرایندهای ذكر شده از حیّز انفتاع خارج می گردند و متاسفانه اكثر این منابع محدود آب شیرین می باشند. تقریباً از اواخر قرن 17 میلادی مسئله جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلابها و بویژه فاضلاب خانگی كه منشاء تمامی عوامل بیماری زای میكروبی هستند مورد توجه قرار گرفت به صورتیكه امروزه اكثر كشورهای یزرگ دنیا از سیستم جمع آوری تصفیه و دفع مناسب پسآب برخوردارندو بطور كلی هدف از تصفیه فاضلاب در چند مورد خلاصه می شود:
1- تخلیه و دفع فاضلاب های خام ( فاضلاب های تصفیه نشده) به محیط زیست علاوه بر تخریب محیط از نقطه نظر زیبائی ظاهری مشمئز كننده و نفرت انگیزند.
2- تخلیه فاضلاب خام به منابع آبهای سحطی یا زیرزمینی موجب گسترش آلودگی در این منابع شده و باعث تغییرات شیمیائی بخصوص در آنها میگردد به نحوی كه در دراز مدت تاثیرات بالقوه سوء را در بر خواهد داشت.
3- دفع فاضلاب های خام با روش های غیر اصولی موجب بروز بیناری های بسیار متنوعی میگردد كه مثالهای بارزی را میتوان ارائه داد زیرا فاضلاب های انسانی ماهیتاً دارای عوامل بیماریزا بوده و بدیهی است دفه نامناسب آنها خطر بالقوه بروز بیماریهای همه گیر را خواهند داشت.
4- تخلیه فضلاب های خان در منابع آبی و بركه های طبیعی علاوه بر ایجاد شرایط نفرت انگیز ظاهری به مرور زمان و در اثر كاهش اكسیژن آنها متعفن گردیده وبوهای زننده و آزار دهنده ای كه ناشی از تجزیه مواد عالی موجود در آنهاست منتشر میگردد و شرایط زندگی را برای جوامع انسانی غیرقابل تحمل می سازد.
لذا می بینیم راه برای مبارزه با موارد فوق الذكر تصفیه كامل فاضلاب هاست. مبتنی بر روش های مقبول و علمی اساس و روش كار تصفیه فاضلاب بهره گیری و تسریع فرآیندهائی است كه بطور طبیعی در طبیعت رخ می دهند. یعنی با استفاده از عوامل میكروبی مفیدی كه در فاضلاب موجودند و ایجاد شرایط بهینه و مطلوب برای آنها به نحویكه قادر باشند فاضلاب را تثبیت كنند یعنی مواد معدنی بی ضرر نموده و در ضمن این فرآیند عوامل میكروبی بیماریزا هم نابود گردند.

در طول تاریخ گزارشات مستند و بسیار متعددی در زمینه انتقال بیماریهای همه گیر و كشنده در بین جوامع انسانی ثبت گردیده است كه در اغلب آنها آب عامل اصلی انتقال بوده است

نقش آب در انتقال بیماریها

نقش آب در انتقال بیماریها

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نقش آب در انتقال بیماریها

در طول تاریخ گزارشات مستند و بسیار متعددی در زمینه انتقال بیماریهای همه گیر و كشنده در بین جوامع انسانی ثبت گردیده است كه در اغلب آنها آب عامل اصلی انتقال بوده است، به عنوان مثال از همه گیریهای بیماریهای وبا و حصبه را می توان اسم برد كه موجب كشتار میلیونها انسان گردیده اند. با شناخت و گسترش تئوری میكروبی بیماریزا در آب راههای مبارزه با آنها نیز ابداع گردید. به طور كلی آب به چهار طریق ممكن است محیط بسیار مناسبی برای انتقال بیماریها باشد كه مختصراً توضیح داده می شود:
1-آب بطور مستقیم میتوانید محیط مناسبی برای رشد و تكثیر عوامل بیماریزای مختلفی باشد مانند عوامل وبای التور. در این موارد اگر محیط آبی با عامل بیماری آلوده گردد میتواند موجب بروز بیماری در مقیاس وسیع باشد.
2- آب محیط مناسبی است برای تكثیر و رشد برخی از حشرات ناقل بیماری مانند مالاریا كه در نقش آب در انتشار بیماری قابل توجه است.
3-كمبود آب برای مصارف بهداشت شخصی و استحمام و شستشو، كه در عدم وجود آب به مقدار كافی، بیماریهای مختلف پوستی مانند گال، تیفوس و یا تراخم حادث می شود.
4-گاهی اوقات آب محیط پرورش دهنده میزبان واسط برخی از بیماریهاست مانند بیماری بول الدم یا خون ادراری (بیلارزیاز) كه نوعی حلزون كوچك كه در آب زندگی می كند عامل انتقال بیماری است.
((راههای سالم سازی آب))
تنها راه متعارف و موجود برای سالمسازی آب ضدعفونی آن با روش های گوناگون است كه متداولترین روش چه در شهرها و چه در روستاها ضدعفونی آب بوسیله تركیبات كلر است. امروزه در تمامی دنیا از تركیبات كلر هم به صورت پودر پركلرین و هم به صورت گاز كلر عمدتاً برای ضدعفونی آب شرب در شهرهای بزرگ و از تركیبات دیگر آن برای ضد عفونی سایر منابع آبی استفاده می شود. حسن این كار در این است كه مقادیر باقیمانده تركیبات كلر درشبكه های لوله كشی بزرگ به عنوان یك سپر حفاظتی در برابر آلودگی های احتمالی عمل كرده و از گسترش و انتشار عواملی میكروبی جلوگیری می نماید.
((بهداشت فاضلاب))
شاید استنباط متداولی كه از واژه (( فاضلاب)) در اذهان مردم عادی شكل گرفته درست نباشد زیرا در نظر آنها فاضلاب حاصله از توالت ها. اگر بخواهیم تعریف جامع تری از واژه فاضلاب قرار می گیرند. امروزه با افزایش بی رویه جمعیت و گسترش جوامع انسانی، توسعه شهر نشینی و صنعتی شدن نیاز به استفاده از آب چندین برابر شده به نحویكه مصرف برای بخش های كشاورزی و صنایع نسبت به مصارف شرب درصد بسیار زیادی به خود اختصاص می دهند. هر كدام از بخش های فوق اعم از بخش صنعتی یا كشاوزری و فعالیتهای انسانی بسته به نوع فعالیت و فرآیند تولید طبعاً تولید فاضلاب می نمایند كه در تخلیه بی رویه آنها به منابع آبی مانند رودخانه ها، انهار طبیعی و یا تخلیه در چاههای جاذب بطور سنتی در طول قرن اخیر موجب تغییرات یسار فاحشی در محیط زیست انسان گریده است به نحویكه امروزه بررسی هها و شواهد عینی نشان می دهد كه منابع طبیعی آبهای سطحی و زیرزمینی تغییر كیفیت داده و روز به روز تعداد بی شماری از این منابع به علت آلودگی به عوامل عمدتاً شیمیائی حاصله از فرایندهای ذكر شده از حیّز انفتاع خارج می گردند و متاسفانه اكثر این منابع محدود آب شیرین می باشند. تقریباً از اواخر قرن 17 میلادی مسئله جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلابها و بویژه فاضلاب خانگی كه منشاء تمامی عوامل بیماری زای میكروبی هستند مورد توجه قرار گرفت به صورتیكه امروزه اكثر كشورهای یزرگ دنیا از سیستم جمع آوری تصفیه و دفع مناسب پسآب برخوردارندو بطور كلی هدف از تصفیه فاضلاب در چند مورد خلاصه می شود:
1- تخلیه و دفع فاضلاب های خام ( فاضلاب های تصفیه نشده) به محیط زیست علاوه بر تخریب محیط از نقطه نظر زیبائی ظاهری مشمئز كننده و نفرت انگیزند.
2- تخلیه فاضلاب خام به منابع آبهای سحطی یا زیرزمینی موجب گسترش آلودگی در این منابع شده و باعث تغییرات شیمیائی بخصوص در آنها میگردد به نحوی كه در دراز مدت تاثیرات بالقوه سوء را در بر خواهد داشت.
3- دفع فاضلاب های خام با روش های غیر اصولی موجب بروز بیناری های بسیار متنوعی میگردد كه مثالهای بارزی را میتوان ارائه داد زیرا فاضلاب های انسانی ماهیتاً دارای عوامل بیماریزا بوده و بدیهی است دفه نامناسب آنها خطر بالقوه بروز بیماریهای همه گیر را خواهند داشت.
4- تخلیه فضلاب های خان در منابع آبی و بركه های طبیعی علاوه بر ایجاد شرایط نفرت انگیز ظاهری به مرور زمان و در اثر كاهش اكسیژن آنها متعفن گردیده وبوهای زننده و آزار دهنده ای كه ناشی از تجزیه مواد عالی موجود در آنهاست منتشر میگردد و شرایط زندگی را برای جوامع انسانی غیرقابل تحمل می سازد.
لذا می بینیم راه برای مبارزه با موارد فوق الذكر تصفیه كامل فاضلاب هاست. مبتنی بر روش های مقبول و علمی اساس و روش كار تصفیه فاضلاب بهره گیری و تسریع فرآیندهائی است كه بطور طبیعی در طبیعت رخ می دهند. یعنی با استفاده از عوامل میكروبی مفیدی كه در فاضلاب موجودند و ایجاد شرایط بهینه و مطلوب برای آنها به نحویكه قادر باشند فاضلاب را تثبیت كنند یعنی مواد معدنی بی ضرر نموده و در ضمن این فرآیند عوامل میكروبی بیماریزا هم نابود گردند.