شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » نقش فناوری اطلاعات درمدیریت دانش در سازمانها

نقش فناوری اطلاعات درمدیریت دانش در سازمانها

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها،استفاده از آن برای مدیریت دانش نیز رو به افزایش است.فناوریهایی مانندشبکه های سطحی محلی (LAN)اینترانت،اینترنت،ایمیل،پایگاههای اطلاعاتی سازمان، همگی نقش موثری درمدیریت دانش ایفا کرده اند.از سوی دیگر،قابلیت دسترسی بیشتر،ارائه نرم افزارهای پیشرفته تر وکاهش هزینه هاواستقرارتجهیزات رایانه،نقش پشتیبان فناوری اطلاعات برای مدیریت دانش را بیش از پیش نموده وپیشرفتهای قابل توجهی در رفتار هوشمندانه ومبتنی بر دانش سازمانهاوافراد آنهابه وجود خواهد آورد.امروزه تبدیل اطلاعات به دانش یکی از مباحث اصلی در همه حوزه های علمی در سطح جهان است.یکی از دلایل پرداختن به این مسئله،افزایش حجم عظیم اطلاعات وتنوع بسیار زیاد منابع اطلاعاتی به ویهه درمحی شبکه هاست.دانش منبع ارزشمندوگرانبها،برای پیشرفت وادامه پویایی درسازمان هاست ودراین صورت می توان آن رابرای رسیدن به اهداف سازمانی به کاربست که از مدیریت دانش کارآمد،برخوردارباشد.هدف از این مقاله تعریف دانش،انواع دانش،مدیریت دانش وموانع آن در سازمانها وبکار گیری فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدیریت دانش از ق …

 

علوم انسانی

دانش,دانش سازمانی,مدیریت دانش,فناوری اطلاعات